Blindernlogo

MYP

Blindern videregående school, Norway's oldest IB school,  will be offering the International Baccalaureate Middle Years Programme (IB MYP) Year 4 and 5 in the academic year 2016/17. This is the equivalent of Norwegian national curriculum grade 10 and grade 11 (vg1).

IB
Drawing of a city

Skolens mål

Blindern videregående skole skal.....

  • være byens beste studieforberedende skole
  • bidra til at elevene lykkes i høyere utdanning
  • utvikle nysgjerrige elever som har mot til å sikte høyt
  • øke elevenes internasjonale forståelse og tilhørighet
Drawing of a city