Hovedseksjon

Arbeidslivstrening

Gjennom tiden på videregående skole tar vi sikte på å gi elevene grunnleggende innsikt i rollen som arbeidstaker. Målet er å ruste dem for oppgaver i arbeidslivet, som ikke krever fagbrev eller høyere utdanning, med varierende grad av tilrettelegging.

Opplæringen vil veksle mellom tilrettelagte skolefag, arbeidslivsfag, praktisk arbeid gjennom elevbedrift og gjennom veiledet praksis i bedrift.

Arbeidslivstrening på Blindern videregående skole passer for deg som har behov for tilrettelegging av faglig nivå og er motivert for å komme ut i arbeid etter tiden på videregående skole.