Hovedseksjon

Arbeidslivstrening

To elever

Vår tilnærming i løpet av videregående skole er å gi elevene en grundig forståelse av arbeidstakerrollen. Målet er å forberede dem for oppgaver innen arbeidslivet som ikke nødvendigvis krever fagbrev eller høyere utdanning, med forskjellig nivå av tilrettelegging etter behov.

Opplæringen vil variere mellom tilpassede skolefag, arbeidslivsfag, praktisk arbeid gjennom elevbedrift, og veiledet praksis i reelle bedriftsmiljøer.

Arbeidslivstrening ved Blindern vgs er skreddersydd for elever som søker faglig tilpasning og som motiveres av å inntre i arbeidslivet etter fullført videregående skole.

Brosjyre arbeidsliv

Her en presentasjon av arbeidsliv på Blindern VGS.