Ledelse og administrasjon

Ledelsen


Rektor
Hege Haugland

Assisterende Rektor
Stine Jeppesen

Avdelingsleder
Even Tveråmo
Ansvarlig for vg1

Avdelingsleder
Birgit Woldbæk
Ansvarlig for vg2

Avdelingsleder
Elisabeth Søvik
Ansvarlig for vg3

Avdelingsleder IB
Michael Watters
IB-coordinator

Margaret Puntervold
MYP-coordinator

Avdelingsleder
Øistein Lilleløkken
Drifts- og administrasjonsansvarlig

Studieleder
Hege Tengesdal
951 13 453

Administrasjonen

Økonomiansvarlig
Ann Mari Kristoffersen
952 19 618

Kontorleder
Line Weider
952 02 832

Kontorkonsulent
Tove Berg
953 03 659

Kontorkonsulent/webredaktør
Malene Berthelsen
952 90 719

Rådgivertjenesten

Studieleder
Hege Tengesdal
951 13 453

IB & MYP Counsellor
Ian Underwood
480 54 575

Rådgiver Vg1 og Vg2
Vegard Aalbu
954 19 940

Rådgiver Vg3
Marit Kristiansen
951 46 461

IKT

IKT-ansvarlig 
Torbjørn Waldemarsen
484 81 814

Pedagogisk IKT-ansvarlig
Øyvind Gjøsteen
954 66 525

IKT-lærling
Shahzeb Jabran Majid
950 09 876

Læringssenteret

Bibliotekar
Marija Minkeviciene
415 05 617

Vaktmester

Odd Sverre Bilet
954 70 090