Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

Ledelse 2020–21


Rektor
Hege Haugland

Assisterende rektor
Tonje Røseth

Avdelingsleder
Helle Bjørsom
Ansvarlig for Vg1

Avdelingsleder
Birgit Woldbæk
Ansvarlig for Vg2

Avdelingsleder
Elisabeth Søvik
Ansvarlig for Vg3

Avdelingsleder IB
Emmanuelle Bjerkem
IB-coordinator

Aldo A. Mercado Rivera – MYP-coordinator

Avdelingsleder Tilrettelagt
Chalak Marufi

Avdelingsleder
Ann Mari Kristoffersen
Drifts- og administrasjonsansvarlig

Studieleder
Hege Tengesdal

Administrasjon

Lønn og økonomi:
Marilyn Abou-Alam
Økonomikonsulent

Kontor:
Line Weider
Kontorleder

Tove Berg 
Førstekonsulent

Sonia Noreen
Konsulent

 

IKT

IKT-ansvarlig 
Torbjørn Waldemarsen

Pedagogisk IKT
Øyvind Gjøsteen

IKT-lærling

Læringssenter

Bibliotekar
Marija Minkeviciene

Vaktmester

Odd Sverre Bilet