Ledelse og administrasjon

Ledelse 2017-18


Rektor
Hege Haugland

Assisterende rektor
Stine Jeppesen

Avdelingsleder
Elisabeth Søvik
Ansvarlig for vg1

Avdelingsleder
Even Tveråmo
Ansvarlig for vg2

Avdelingsleder
Birgit Woldbæk
Ansvarlig for vg3

Avdelingsleder IB
Emmanuelle Bjerkem
IB-coordinator

Margaret Puntervold
MYP-coordinator

Avdelingsleder
Øistein Lilleløkken
Drifts- og administrasjonsansvarlig

Studieleder
Hege Tengesdal; 951 13 453

Administrasjon

Lønn og økonomi:
Ann Mari Kristoffersen; 952 19 618
Økonomikonsulent

Kontor:
Line Weider; 952 02 832
Kontorleder

Tove Berg; 953 03 659
Konsulent

Sonia Noreen; 950 16 899
Konsulent

 

IKT

IKT-ansvarlig 
Torbjørn Waldemarsen; 484 81 814

Pedagogisk IKT
Øyvind Gjøsteen; 954 66 525

IKT-lærling

Læringssenter

Bibliotekar
Marija Minkeviciene; 415 05 617

Vaktmester

Odd Sverre Bilet; 954 70 090