Ledelse og administrasjon

Ledelse 2020-21


Rektor
Hege Haugland

Assisterende rektor
Tonje Røseth

Avdelingsleder
Elisabeth Søvik
Ansvarlig for vg2

Avdelingsleder
Even Tveråmo
Ansvarlig for vg3

Avdelingsleder
Birgit Woldbæk
Ansvarlig for vg1

Avdelingsleder IB
Emmanuelle Bjerkem
IB-coordinator

Aldo A. Mercado Rivera - MYP-coordinator

Avdelingsleder
Ann Mari Kristoffersen
Drifts- og administrasjonsansvarlig

Studieleder
Hege Tengesdal

Administrasjon

Lønn og økonomi:

Økonomikonsulent

Kontor:
Line Weider
Kontorleder

Tove Berg 
Førstekonsulent

Sonia Noreen
Konsulent

 

IKT

IKT-ansvarlig 
Torbjørn Waldemarsen

Pedagogisk IKT
Øyvind Gjøsteen

IKT-lærling

Læringssenter

Bibliotekar
Marija Minkeviciene

Vaktmester

Odd Sverre Bilet