Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

Rektor

imagexo9q.png
Hege Haugland

Assisterende rektor


Tonje Røseth

Avdelingsleder
Helle Bjørsom
Ansvarlig for Vg1 og realfagene

Avdelingsleder
Birgit Woldbæk
Ansvarlig for Vg2 og samfunnsfagene

Avdelingsleder

imagekt2ih.png
Elisabeth Søvik
Ansvarlig for Vg3 og språkfagene

Avdelingsleder IB

imagehtqt7.png
Emmanuelle Bjerkem
IB-coordinator

MYP-coordinator
imagemxw.png
Aldo A. Mercado Rivera

Avdelingsleder Tilrettelagt
Chalak Marufi

Studieleder

imagea7fk9.png
Hege Tengesdal

Administrativ leder
Ann Mari Kristoffersen

Administrasjon: