Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

imagexo9q.png  Rektor Hege Haugland

 Assisterende rektor Tonje Røseth

imagekt2ih.png  Avdelingsleder VG1 og språk Elisabeth Søvik
Avdelingsleder VG2 og realfag Helle Bjørsom

Avdelingsleder VG3 og samfunnsfag Birgit Woldbæk

imagehtqt7.png  Avdelingsleder International Baccalaureate Emmanuelle Bjerkem

imagea7fk9.png  Studieleder Hege Tengesdal

Avdelingsleder Administrasjon og drift Ann Mari Kristoffersen

 

chalak.jpg Avdelingsleder Tilrettelagt avdeling Chalak Marufi

crs.jpg  Avdelingsleder Norskopplæring Cecilie Rørtveit Sandvoll

_S5A9759.jpg Avdelingsleder Norskopplæring Kari Hertzberg

Administrasjon:

Kontor og resepsjon: 

IKT:

Læringssenter: Marija Minkeviciene

Vaktmester: Lars Willy Hanssen