Samarbeid med UiO

Skolens satsningsområder er: 

  • å være byens beste studieforberedende skole
  • å bidra til at elevene lykkes i høyere utdanning
  • å utvikle nysgjerrige elever som har mot til å sikte høyt
  • å øke elevenes internasjonale forståelse og tilhørighet

Utdanningsetaten og Universitet i Oslo inngikk i 2014 en Samarbeidsavtale. Samarbeidet skal realiseres gjennom utveksling av kompetanse og ressurser, for eksempel: Forelesning for våre elever, kurs for lærere, deltakelse på arrangementer, elever møter forskere, oppleve campus Blindern og undervisning i universitets lokaler og spesialrom. Et slikt samarbeid mellom en videregående skole og et universitet er enestående i sitt slag!

Pågående fagprosjekter er Akademisk skriving (Engelsk), Handelsavtaler (Geografi og Samfunnsfag), Energiprosjekt (Naturfag) og laboratorieøvelser (Kjemi). Prosjektene har skapt engasjement og gitt gode resultater.  

Med mulighetene til å prøve seg ut i nye læringsarenaer, oppleve læring gjennom forskning, møte virkelighetsnære oppdrag, vil elevenes nysgjerrighet utvikles og utfordres. Vi håper å bidra til at nettopp dette gir elevene mot til å sikte høyt i fremtidige studier.

I 2014 skrev tidligere rektor ved Universitet i Oslo, Ole Petter Ottersen, denne bloggen om samarbeidet:  "Universitet + Osloskolen = Sant". 

 

Universitetsskole

I tillegg til et nært samarbeid med Universitetet i Oslo, er skolen også Universitetsskole!

Dette er en status som skoler må søke om for en fireårs periode. Blindern vgs ble tildet status som Universitetsskole for årene 2014-18, og fikk sommeren 2018 tildelt nye fire år. Det er sterk konkurranse blant skolene i Oslo og Akershus om å bli tildelt en slik status. Det krever engasjement, utvikiling, innovasjon i det pedagogiske arbeidet til skolen i samarbeid med Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved UiO. Vi er stolte over å blitt valgt ut for 2018-22. Les her rektor Svein Stølen sin blogg om tildelingen. 

Universitetsskole-prosjektet innebærer et tett samarbeid med ILS. Formålet er å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene. Intensjonen er at dette skal lede til bedre og mer omfattende kompetanse blant lektorstudentene når de har fullført studiene sine, og bedre pedagogisk kvalitet ved skolene. Elevene vil møte nye lærerstudenter i utforskende praksis.

Hensikten med prosjektet er samarbeid mellom universitet og skolen om:

  • Forsknings- og utviklingsarbeid i skolene
  • Utvikling av lærerutdanningen
  • Utvikling av lærerstudentenes praksis

Samtidig tilbyr ILS, som er et anerkjent institutt innen skoleforskning, kompetansehevende kurs og studiet, fagdager veiledning til skolene. Som universitetsskole har vi muligheter til særlig tett samarbeid og støtte, og vi er prioritert i forhold til forsknings- og utviklingsprosjekter ved ILS. Vi utforsker sammen den pedagogiske praksisen, som har som mål å gi elevene best mulig undervisning. Elevenes læring står i sentrum!

Et sentralt prosjekt for ILS og Blindern vgs er å undersøke hvordan skolen kan undervise i det nye sentrale læreplanmålet "Bærekraftig utvikling". Dette er et prioritert tverrfaglig prosjekt på vg1. Elever og foreldre kan se fram til å møte et så dagsaktuelt tema. Undervisningen har som mål at bærekraft ikke bare blir et fenomen eleven kan forklare og drøfte, men som også skal kunne bidra til endringer i elevenes verdier og livsvalg. Da snakker vi om læring! 

Å fremme "Bærekraftig utvikling" i undervisningen er et av flere prosjekter. 

Les mer om universitetssamarbeidet her!