Hovedseksjon

Samarbeid med Universitetet

Blindern vgs er en såkalt Universitetsskole, en status som skoler må søke om for en fireårs periode. Blindern vgs ble tildelt status som Universitetsskole for årene 2014-18, og fikk fornyet status i 2018 for nye fire år. Det er sterk konkurranse blant skolene i Oslo og Akershus om å bli tildelt en slik status. Det krever engasjement, utvikling, innovasjon i det pedagogiske arbeidet til skolen i samarbeid med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved UiO. Vi er stolte over å bli valgt ut også for 2018-22. Les her rektor Svein Stølen sin blogg om tildelingen. 

Universitetsskole-prosjektet innebærer et tett samarbeid med ILS. Formålet er å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene. Intensjonen er at dette skal lede til bedre og mer omfattende kompetanse blant lektorstudentene når de har fullført studiene sine, og bedre pedagogisk kvalitet ved skolene. Elevene vil møte lærerstudenter i utforskende praksis.

Hensikten med prosjektet er samarbeid mellom universitet og skolen om:

  • Forsknings- og utviklingsarbeid i skolene
  • Utvikling av lærerutdanningen
  • Utvikling av lærerstudentenes praksis

Samtidig tilbyr ILS, som er et anerkjent institutt innen skoleforskning, kompetansehevende kurs og studiet, fagdager veiledning til skolene. Som Universitetsskole har vi muligheter til særlig tett samarbeid og støtte, og vi er prioritert i forhold til forsknings- og utviklingsprosjekter ved ILS. Vi utforsker sammen den pedagogiske praksisen, som har som mål å gi elevene best mulig undervisning. Elevenes læring står i sentrum!

Et sentralt prosjekt for ILS og Blindern vgs er å undersøke hvordan skolen kan undervise i det nye sentrale læreplanmålet "Bærekraftig utvikling". Dette er et prioritert tverrfaglig prosjekt på vg1. Elever og foreldre kan se fram til å møte et så dagsaktuelt tema. Undervisningen har som mål at bærekraft ikke bare blir et fenomen eleven kan forklare og drøfte, men som også skal kunne bidra til endringer i elevenes verdier og livsvalg. Da snakker vi om læring! 

Les mer om universitetssamarbeidet her! 

Skolen har siden oppstarten hatt ulike samarbeidsprosjekter med Universitetet i Oslo. Universitetets campus, Blindern, ligger nær oss og gjør samarbeid med forskere og studenter enkelt. Et særlig vellykket prosjekt har vært Academic writing, som engelsklærerne nå driver selv. Å jobbe systematisk med god skriveopplæring gir resultater for elevene - til å skrive gode tekster med refleksjon, argumentasjon og bevisst kildebruk. Akademisk skriving jobbes det med i alle fag, slik får elevene en enhetlig opplæring i skriving.