Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

Holdbergprisen i skolen

Fordi Blindern vgs er en stor skole, kan vi tilby flere ulike programfag innen språk, samfunn og økonomi.
En del elever ønsker å ta programfag matematikk, R-matematikk eller S-matematikk. Det går fint, og er i mange tilfeller hensiktsmessig i forhold til videre studier.
I fagvalgsbrosjyren får du informasjon om hvert av programfagene. De aller fleste elevene får innfridd fagvalgene sine. Dersom interessen for noen fag blir større enn vi har plass til, vil elever bli tatt ut etter karakterer. 

Programområde SSØ

Språk: 

  • Internasjon engelsk
  • Samfunnsfaglig engelsk

Samfunnsfag: 

  • Historie og filosofi 1 + 2
  • Medie og informasjonskunnskap
  • Poltikk og menneskerettigheter
  • Psykologi  1 + 2
  • Rettslære 1 + 2
  • Samfunnsgeografi
  • Sosiologi og sosialantropologi

Økonomi:

  • Samfunnsøkonomi 1 + 2

 

 

Breddeidrett og drama

Skolen tilbyr programfag fra andre programområder. Det er Breddeidrett og Teaterproduksjon og -ensemble. Disse fagene gir muligheter for fysisk utfoldelse, både innen idrett og scenekunst. 

Drama