Hovedseksjon

Brukerundersøkelser

 

Om Elevundersøkelsen høsten 2019

Skolen har fokus på å styrke og etablere et trygt og godt skole- og læringsmiljø. Alle elever skal oppleve å bli sett og hørt.  Undersøkelsen viser at våre elever trives på skolen.

Rapporten presenterer resultater fra en skal fra 1 til 5, der 1 er lavest og 5 er høyest skår.

Elevundersøkelsen følges opp i Elevrådet, Skolens miljøutvalg (SMU) og Arbeidsmiljløutvalg (AMU).

Dette mener elevene - Resultatrapport høsten 2019

Elever og lærere