Hovedseksjon

Brukerundersøkelser

 

Elevundersøkelsen 2022-23

Skolen har fokus på å styrke og etablere et trygt og godt skole- og læringsmiljø. Alle elever skal oppleve å bli sett og hørt. Undersøkelsen for 2022-23 viser høy trivsel og motivasjon hos våre elever. 

Elevundersøkelsen er tilgjenglig på Udir sin hjemmeside. Søk opp Blindern videregående skole under Oslo. Resultatene kan leses totalt for skolen og for hvert trinn.

Elevundersøkelsen følges opp i Elevrådet, Skolens miljøutvalg (SMU) og Arbeidsmiljløutvalg (AMU).