Hovedseksjon

Karriereveiledning

Gjennom karriereveiledning kan du bli tryggere på dine valg av utdanning og jobb. I undervisningen på Blindern vgs er målet vårt at elevene skal bli studieforeberedt etter skoleløpet her på Blindern vgs.

Vi har et karriereveiledingsprogram som vil veilede og utfordre dere elever til å ta gode valg for egen karriere og fremtid. 

På vg1 ST vil elevene får en innføring i hva karriereveiledning er, få opplæring i bruk av utdanning.no og utforske og utfordre seg selv med bruk av teori. Som foresatt for elev på vg1 vil det være nyttig å lære seg å bruke utdanning.no. Nettstedet har kvalitetssikret informasjon om yrker, utdanninger og hvilket programfag ulike utdanninger. 

På vg2 ST vil elevene utforske ulike yrker og utdanninger gjennom programfagene sine og lære å opprette og utforske egen profil på utdanning.no

På vg3 ST vil elevene lære om søknadsprosessen til å søke høyre utdanning, bli kjent med de ulike høyre utdanningsinstitusjonen og utforske ulike yrker og utdanninger de kan tenke seg å begynne på.

Karriereveiledningen kan foregå 1-1 på rådgiver sitt kontor, i klassens time med kontaktlærer og eller rådgiver og gjennom de ulike fagene med sine faglærere.

Er du som elev eller foresatt interessert i karriereveiledning? Ta kontakt med rådgiver på ditt trinn.

 

Leksearbeid.jpg

Nyttige ressurser

Gratis, offentlig og profesjonell karriereveiledning på nett eller telefon, sjekk disse: