Læringssenteret

bib.

Læringssenteret gir støtte til aktiv læring – "Lær å lære". Vi har en balansert samling av faglig litteratur og skjønnlitteratur på norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk er tilgjengelig.

Vi fokuserer på å få en samling tilpasset studiespesialisering , IT-fag og IB-elevers behov. Bøker på læringssenteret kan lånes og innleveres med selvbetjent utstyr. Faglitteratur for lærere kan lånes via fjernlån fra andre skolebiblotek. Vi tilbyr veiledning i informasjonssøkeprosessen som gir elevene god kunnskap i søketeknikk, kildekritikk og kildehenvisning.

Her på læringssenteret gir IT-avdelingen veiledning og opplæring i bruk av pedagogiske programmer på PC. Læringssenteret bruker Mikromarc som vårt biblioteksystem. Systemet gir tilgang til hele samlingen i ett søk. Uansett hvor og når du vil jobbe med studier, får du tilgang til våre digitale informasjonsressurser: e-bøker, Atekst-Mediearkiv og andre anbefalte e-ressurser.