Hovedseksjon

Inntak og skolebytte

Søknad for opptak til skoler gjennomføres hvert skoleår ved innsøking på Vigo.no med søknadsfrist 1. mars. Inntakskontoret i Utdanningsetaten er ansvarlige for inntaket og plasseringen av elever. Skolebytter foregår derfor primært i august i tråd med elevens skolesøknad. Fram til 1. september fyller skolene opp ledige plasser fra venteliste.

For skolebytter utenom ordinært opptak og venteliste gjelder Inntakskontorets retningslinjer. Det er krav om sterke sosiale/medisinske grunner, for eksempel voldssaker, mobbesaker eller tungtveiende medisinske forhold. Det kreves dokumentasjon fra lege eller annen sakkyndig instans. I tillegg til dette, må det være ledig plass på ønsket skole. Selv om relevant dokumentasjon foreligger, kan ikke Blindern kreve at eleven tas inn på annen skole hvis denne skolen ikke har plass.

Elev eller foresatte kan ikke selv ta kontakt med ønsket skole. Rådgiver eller skoleleder ved Blindern kartlegger mulighetene for et skolebytte med andre skoler hvis det vurderes slik at det foreligger grunnlag for skolebytte. Bytte til privatskoler står elever og foresatte fritt til å gjennomføre på eget initiativ uten krav om dokumentasjon fra lege/psykolog. Dette krever heller ikke godkjenning fra avgiverskole. Elev/foresatte må selv ta kontakt med ønsket skole. Blindern kan ikke komme med anbefalinger angående privatskoler. Gi skolen beskjed hvis du bytter til en privatskole. På generelt grunnlag kan ikke skolen anbefale et skolebytte til andre skoler uten at elevene har gått på Blindern i en viss periode.

Nye relasjoner til klassekamerater skapes over tid og skolen, ved miljøarbeidere, faglærere, kontaktlærere, rådgiver og trinnleder, bruker hele skoleåret og særlig de første ukene av skoleåret for å gjøre elevene trygge på skolehverdagen - klassen, trinnet og skolen. Overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole kan være vanskelig og kreve mye av den enkelte. Det tar tid å bli kjent, så elever må gi seg selv og andre litt tid til å bli kjent, etter hvert vil de gode erfaringene og relasjonene komme. Elever som har ønsket et skolebytte ved skolestart, er ofte veldig fornøyd med at de gav seg selv tid til å bli trygg på ny skole, da de trives godt etter hvert.

Vi oppfordrer elever til å snakke med sin kontaktlærer hvis det er noe som er vanskelig i skolehverdagen. De kan også ta kontakt med rådgiver, miljøarbeider eller Skolehelsetjenesten.