Driftsstyret

Driftsstyret består av to ansatte, to elever og tre eksterne representanter. Styret har ca fire møter i året.

Medlemmer av Driftsstyret 2020-22: Tone M. Eriksen (leder); Pernille Dæhlie; Albert Bolstad;Ingvild Nielsen; Aurora Kvilekval; Huge Løvvik; Hege Haugland (rektor og sekretær)

Kontaktperson: Rektor Hege Haugland