Driftsstyret

Driftsstyrene i de videregående skolene har følgende sammensetning:

  • to ansatte
  • to elever
  • tre eksterne