Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret består av to ansatte, to elever og tre eksterne representanter. Styret har ca fire møter i året.

Medlemmer av Driftsstyret 2023: Tone M. Eriksen (leder); Albert Bolstad (ekstern); Heidi Rømming (ekstern); Gunvald Steen (intern); Gunvor Berge (intern); June Steensen (elev); Leo Miani (elev); Hege Haugland (rektor og sekretær)

Neste møte er 11. desember 2023. 

Kontaktperson: Rektor Hege Haugland