Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret består av to ansatte, to elever og tre eksterne representanter. Styret har ca fire møter i året.

Medlemmer av Driftsstyret 2024: Tone M. Eriksen (leder); Albert Bolstad (ekstern); Anders Engebakken (ekstern); Gunvald Steen (intern); Gunvor Berge (intern); Martin Hatlevik (elev); June Steensen (elev); Hege Haugland (rektor og sekretær)

Neste møte er 18. januar 2024. 

Kontaktperson: Rektor Hege Haugland