Driftsstyret

Driftsstyret består av to ansatte, to elever og tre eksterne representanter. Styret har ca fire møter i året.

Medlemmer av Driftsstyret 2019-20: Geir Knudsen (leder); Tone Malmstedt Eriksen; Pernille Dæhlie; Øyvind Gjøsteen; Ingvild Nielsen; Ea Vedeld; Amelie Lund; Hege Haugland (rektor og sekretær)

Kontaktperson: Rektor Hege Haugland