Driftsstyret

Driftsstyret består av to ansatte, to elever og tre eksterne representanter. Styret har ca fire møter i året.

Medlemmer av Driftsstyret 2017-19:

  • Geir Knudsen, leder
  • Tone Malmstedt Eriksen, nestleder
  • Pernille Dæhlie, ekstern
  • Dina Smaaland, elev
  • Daniel Chaves, elev
  • Øyvind Gjøsteen, ansatt
  • Ingivld Nielsen, ansatt
  • Hege Haugland, rektor og sekretær

Kontaktperson: Rektor Hege Haugland