Hovedseksjon

Rusforebyggende arbeid

Erlend Helland kan treffes på Blindern vgs. mandag ( partallsuker) fra kl. 11.00–16.00 og fredag (oddetallsuker) fra kl. 09:00-13.00. Han har kontor i CD-gangen i 1. etasje. Tlf. 417 49 716, mail: erlend.helland@bna.oslo.kommune.no

Caroline Sørensen kan treffes på hver tirsdag fra kl. 08.00-15.00. Hun har også kontor i CD-gangen i 1.etasje. Tlf. 940 04 260, mail: caroline.sorensen@bna.oslo.kommune.no 

 

HUSTAVLE for tenåringsforeldre:

  • Snakk sammen om alkohol og rusmidler
  • Bli enige om hvilke grenser som gjelder
  • Vær til stede for tenåringen din - også i helgene
  • Nettverk med andre tenåringsforeldre kan gi god støtte
  • Dine holdninger til rus påvirker ditt barns holdninger