Hovedseksjon

Rusforebyggende arbeid

Erlend Helland kan treffes på Blindern vgs. tirsdager. Han har kontor i CD-gangen i 1. etasje. Tlf. 417 49 716, mail: erlend.helland@bna.oslo.kommune.no

 

HUSTAVLE for tenåringsforeldre:

  • Snakk sammen om alkohol og rusmidler
  • Bli enige om hvilke grenser som gjelder
  • Vær til stede for tenåringen din - også i helgene
  • Nettverk med andre tenåringsforeldre kan gi god støtte
  • Dine holdninger til rus påvirker ditt barns holdninger