Hovedseksjon

Rusforebyggende arbeid

 • Et rusfritt skolemiljø
 • Skape felles verdier og holdninger innen rusforebygging
 • Ansatte og elever har kunnskap om rus
 • Foresatte skal få informasjon om rus på alle trinn
 • Skape en konsekvent holdning til rusmidler og skolearbeid
 • Formidle et tilbud om hjelp og behandling som er tilpasset den enkelte
 • Alle elever og ansatte ved skolen skal reagere på bruk av rus på skolen og i nærmiljøet
 • Ansatte elever og foresatte skal kjenne til gjeldende lovverk om alkohol og rus (Alkoholloven og Straffeloven).

Hver tirsdag er ruskonsulent, Erlend Helland, her på skolen. Han har kontor i administrasjons-gangen i 1. etasje. Du kan ringe ham på 417 49 716 eller sende epost.

 

HUSTAVLE for tenåringsforeldre:

 • Snakk sammen om alkohol og rusmidler
 • Bli enige om hvilke grenser som gjelder
 • Vær til stede for tenåringen din - også i helgene
 • Nettverk med andre tenåringsforeldre kan gi god støtte
 • Dine holdninger til rus påvirker ditt barns holdninger