Hovedseksjon

VIP-makkerskap

Vedlagt informasjon om VIP-makkerskap, et program som gjennomføres på alle trinn og i alle undervisningsgrupper på skolen. Formålet er å bidra til å skape et inkluderende og godt elevmiljø for alle skolens elever.

Se vedlegg for nærmere informasjon i boksen til høyre.