Eksamen

Nyttig informasjn om eksamen

Datoer for muntlig eksamen:

  • 7.   juni: Vg3
  • 12. juni : Vg 2 og Vg3
  • 15. juni: Vg1 og Vg 2

Minner om obligatorisk oppmøte dagen før muntlig eksamen

Eksamensreglement og veiledning

Her finner du Reglement og veiledning for eksaminander. Det er viktig at du setter deg godt inn i hvilke regler som gjelder for eksamen.

Skrivet omhandler blant annet: skriftlig eksamen, muntlig og muntlig-praktisk eksamen, klagemuligheter, forfall og sykdom under eksamen, ny, utsatt og særskilt eksamen, fusk og bortvisning og tilrettelegging.

Relevante lenker

Les mer om eksamen i videregående skole på Oslo kommunes nettsider

Eksamensplanen for skriftligeksamen våren 2018

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/

Informasjon om eksamen på møte med foresatte februar 2018