Eksamen

Eksamen våren 2020 er avlyst, både skriftlig og muntlig.

 

Det er svært viktig at du setter deg godt inn i hvilke regler som gjelder for eksamen. Her finner du informasjon om skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen, klagemuligheter, sykdom, ny, utsatt og særskilt eksamen, fusk, bortvisning og tilrettelegging.

i ukene før eksamen får alle klasser særskilt informasjon om eksamen. Det blir også avholdt eget foreldremøte for vg3 i mars-april. 

Relevante lenker:

Eksamensreglement

Sentral informasjon fra Utdanningsdirektoratet (sett inn lenke: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/)