Hovedseksjon

Eksamen

Eksamen (ST) VÅREN 2024:

Vg1: Ca. 20% av elevene trekkes til én skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk eksamen

Vg2: Alle elever trekkes til én skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk eksamen

Vg3: Alle elever trekkes til tre skriftlige og én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen. Alle skal ha skriftlig eksamen i norsk hovedmål / norsk for elever med kort botid.

Skriftlig eksamenstrekk kunngjøres 15. mai kl. 9.

Klikk her for oversikt over alle skriftlige eksamensdatoer

Muntlig eksamen er i perioden 1.-21. juni.

Skriftlige eksamensresultater vil sannsynligvis kunngjøres 21. juni.

I april/mai vil skolen informere elevene om regler for eksamen. Det er svært viktig at hver enkelt elev setter seg inn i hvilke regler som gjelder for eksamen. Se også utfyllende informasjon her: Sentral informasjon fra Utdanningsdirektoratet

 

Klikk her for informasjon om eksamen og vitnemål fra foreldremøtet 9. april 2024.

 

Vg1 - Informasjon om eksamen våren 2024

Vg2 - Informasjon om eksamen våren 2024

Vg3 - Informasjon om eksamen våren 2024

Standpunkt- og halvårsvurdering

Vg1:

Fag som har standpunktvurdering (avsluttende fag, karakteren kommer på vitnemålet): Engelsk, samfunnskunnskap, geografi, matematikk, naturfag

Fag som har terminvurdering (gjennomgående fag, karakteren kommer ikke på vitnemålet): Norsk, kroppsøving, fremmedspråk

Vg2:

Fag som har standpunktvurdering (avsluttende fag, karakteren kommer på vitnemålet): Alle programfag, matematikk, fremmedspråk (gjelder elever som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)

Fag som har terminvurdering (gjennomgående fag, karakteren kommer ikke på vitnemålet): Norsk, kroppsøving, historie, fremmedspråk (gjelder elever som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)

Vg3:

Alle fag har standpunktvurdering

Klage

Standpunkt

Bare fag som har standpunktvurdering har klagerett.

Klagefrist: 10 dager fra karakteren er kunngjort.

Hurtigklage (gjelder elever som søker høyere utdanning påfølgende høst): To dager fra kunngjøring av standpunktkarakter

Muntlig eksamen

Det er ikke anledning til å klage på vurderingen, kun formelle feil (f.eks. at eleven ikke får utdelt tema 24 timer før eksamen, forstyrrelser under eksamen etc.)

Klagefrist: 10 dager

Skriftlig, begrunnet klage leveres i skolens resepsjon innen fristen.