Eksamen

Eksamen

Det er viktig at du setter deg godt inn i hvilke regler som gjelder for eksamen.

Her finner du informasjon om skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen, klagemuligheter, sykdom, ny, utsatt og særskilt eksamen, fusk, bortvisning og tilrettelegging.

Relevante lenker:

Eksamensreglement

Eksamensplan for Blindern våren 2019

Sentral informasjon fra Utdanningsdirektoratet (sett inn lenke: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/)