Eksamen

Eksamen (ST) våren 2021: 

Skriftlig eksamen for elever i videregående opplæring er avlyst våren 2021.

Privatisteksamener skal gjennomføres som vanlig (dette gjelder elever som selv har meldt seg opp i fag via Privatistkontoret).

Vg1 og Vg2: Ingen eksamener gjennomføres for Vg1 og Vg2

Vg3: Muntlig eksamen gjennomføres for avgangselevene på Vg3. Muntlig-praktisk eksamen gjennomføres ikke. Elever som er trukket til Muntlig-praktisk eksamen skal ikke ha eksamen. Dette gjøres ikke kjent for elevene før ved kunngjøring av eksamenstrekket i juni. 

Vg3-fag med muntlig-praktisk eksamen: Biologi 2, Fysikk 2, Informasjonsteknologi 2, Kjemi 2, Medie- og informasjonsteknologi 2, Breddeidrett 1

 

Vanligvis gjennomføres skriftlig eksamen siste halvdel av mai og muntlig første halvdel av juni. Dette er annerledes våren 2021, se over. 

I mai vil skolen informerer klasser om regler for eksamen. Det er svært viktig at hver enkelt elev setter seg inn i hvilke regler som gjelder for eksamen. Vedlagt informasjon om skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen, klagemuligheter, sykdom, ny, utsatt og særskilt eksamen, fusk, bortvisning og tilrettelegging. I ukene før eksamen får alle klasser særskilt informasjon om eksamen. 

Relevante lenker:

Eksamensreglement

Sentral informasjon fra Utdanningsdirektoratet (sett inn lenke: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/)