Hovedseksjon

Vår profil

Elever i auditoriet

Blindern videregående skole har nærmere 1200 elever fordelt på Studiespesialisering, International Baccalaureate, Tilrettelagt avdeling og Avdeling for norskopplæring.
Studiespesialisering tilbyr et bredt utvalg av programfag med flere valgmuligheter. IB har et tilbud fra 10. klasse til Vg3, og gir elevene et internasjonalt anerkjent vitnemål. Tilrettelagt avdeling tilbyr hverdag- og arbeidslivstrening. Avdeling for norskopplæring tilbys ungdom i
alderen 16-19 år med kort botid i Norge, og forbereder elevene til videre utdanning i Norge.
Skolen har dyktige lærere som arbeider for at elevene skal utvikle nysgjerrighet, sette seg høye mål, ønske å studere og forske videre. Gjennom våre samarbeidsprosjekter med Universitetet i Oslo, Oslo Met, Oslo Science City, Den kulturelle skolesekken og Kunst i skolen møter elevene utforskende og aktuell undervisning.

Vi fremhever Bærekraft, Livsmestring, Demokrati og medborgerskap. Vi forbereder elevene på videre studier, for at de skal kunne lykkes bedre i overgangen fra videregående skole til høyere utdanning.
Vårt mål er at alle elever skal fullføre og bestå i fagene sine, og oppnå gode resultater. Når elevene trives på skolen, er det lettere å møte opp og jobbe jevnt og godt.

Elevene får tett oppfølging av kontaktlærere, faglærere, rådgivere, miljøarbeidere, helsesøster, studieleder og ledere. Våre elever trives på skolen, noe et aktivt elevmiljø og elevråd bidrar til.

Velkommen til oss!

Hilsen
Hege Haugland, rektor

Velkommen til oss!

Blindern vgs er en populær skole som tilbyr studiespesialisering og International Baccaleureate. Vi er en stor skole med mange programfag - og vi har Breddeidrett og Drama, to fag som bidrar til sportslige aktiviteter, drama og revyarbeid. Vi forbereder elevene til videre studier.

Skolens strategiske plan kan du lese her

Hilsen Hege Haugland, rektor

rektor.jpg