Vår profil

Bilde av rektor

Blindern videregående skole legger vekt på å gi elevene en trygg og god opplæring. Elevene skal oppleve faglig og menneskelig utvikling de tre årene de er hos oss.

Vi har rundt 800 elever fordelt på Studiespesialisering og International Baccalaureate (IB). Studiespesialisering tilbyr et bredt utvalg av programfag med flere valgmuligheter, og dyktige lærere innenfor de ulike fagene.

Skolen har tilbudt IB Diploma Programme (tilsv. Vg2-Vg3) i over 40 år. Høsten 2016 startet vi som kandidatskole for IB Middle Years Programmet (tilsv. 10. klasse-Vg1), og våren 2019 ble vi MYP-autorisert. All undervisning i IB programmene foregår på engelsk og fullført Diploma Programme gir elevene et internasjonalt anerkjent vitnemål.

Elevene får tett oppfølging fra alle ansatte på skolen, det være seg kontaktlærere, faglærere, rådgivere, helsesøster, studieleder, kontoransatte og rektor.

Vårt mål er at alle elever skal fullføre og bestå i fagene sine, og oppnå gode resultater. Når elevene trives på skolen, er det lettere å møte opp og jobbe jevnt og godt. Derfor jobber vi systematisk med det psykososiale miljøet ut i fra et helsefremmende perspektiv. Våre elever trives på skolen, noe et aktivt elevmiljø og elevråd bidrar til.

Skolen arbeider for at elevene skal utvikle nysgjerrighet, sette seg høye mål, ønske å studere og forske videre. Vi har noen faglige samarbeidsprosjekter med Universitetet i Oslo, da møter elevene studenter og forskere og får en tidlig start på studielivet. Samarbeidet bidrar til at våre elever bør lykkes bedre i overgangen fra videregående skole og høyere utdanning.

Velkommen til oss!

Hilsen
Hege Haugland, rektor