Vår profil

Blindern videregående skole ble etablert i 2014 og ligger i Bydel Nordre Aker ved Ullevål stadion.  Skolen har nærmere 800 elever fordelt på Studiespesialisering og International Baccalaureate (IB). 

Studiespesialisering tilbyr et bredt utvalg av programfag med flere valgmuligheter, og dyktige lærere innenfor de ulike fagene. 

IB har et tilbud fra 10. klasse til Vg3, og gir elever et internasjonalt anerkjent vitnemål. På IB foregår all undervisning på engelsk. 

Blindern arbeider for at våre elever skal utvikle nysgjerrighet, sette seg høye mål,  ønske å studere og forske mer. Gjennom våre faglige samarbeidsprosjekter med Universitetet i Oslo, får elever ved Blindern vgs en tidlig start på universitetslivet. Elevene blir kjent med universitetet, møter studenter og forskere og opplever noe av hvordan det er å studere. En slikt samarbeid bidrar til at våre elever kan de lykkes bedre i overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning.

Våre elever trives på skolen, noe både et aktivt elevråd og en populær revy bidrar til.