Hovedseksjon

Vår profil

Student og elever i klasserom

Blindern videregående skole legger vekt på å gi elevene en trygg og god opplæring. Elevene skal oppleve faglig, sosial og individuell utvikling de tre årene de er hos oss.

Vi har ca 800 elever fordelt på Studiespesialisering og International Baccalaureate (IB). Studiespesialisering tilbyr et bredt utvalg av programfag med flere valgmuligheter, og dyktige lærere innenfor de ulike fagene. Fra høsten 2022 vil skolen ha en avdeling for tilrettelagt opplæring.

Skolen har IB Diploma Programme (tilsv. Vg2–Vg3) og MYP 4–5 (tilsv. 10. kl–Vg1). All undervisning i IB programmene foregår på engelsk og fullført Diploma Programme gir elevene et internasjonalt anerkjent vitnemål.

Vårt mål er at alle elever skal fullføre og bestå i fagene sine, og oppnå gode resultater. Når elevene trives på skolen, er det lettere å møte opp og jobbe jevnt og godt. Derfor jobber vi systematisk med det psykososiale miljøet ut i fra et helsefremmende perspektiv. Elevene får tett oppfølging av kontaktlærere, faglærere, rådgivere, miljøarbeidere, helsesøster, studieleder og ledere. Våre elever trives på skolen, noe et aktivt elevmiljø og elevråd bidrar til.

Skolen arbeider for at elevene skal utvikle nysgjerrighet, sette seg høye mål, ønske å studere og forske videre. Vi har faglige samarbeidsprosjekter med Universitetet i Oslo og innovasjonsdistriktet Oslo Science City. 

Velkommen til oss!

Hilsen
Hege Haugland, rektor

Velkommen til oss!

Blindern vgs er en populær skole som tilbyr studiespesialisering og International Baccaleureate. Vi er en stor skole med mange programfag - og vi har Breddeidrett og Drama, to fag som bidrar til sportslige aktiviteter, drama og revyarbeid. Vi forbereder elevene til videre studier.

Skolens strategiske plan kan du lese her

Hilsen Hege Haugland, rektor