Vår profil

Blindern videregående skole har nærmere 800 elever fordelt på Studiespesialisering og International Baccalaureate (IB.

Studiespesialisering tilbyr et bredt utvalg av programfag med flere valgmuligheter, og dyktige lærere innenfor de ulike fagene.

Skolen har tilbudt IB Diploma Programme (tilsv. Vg2-Vg3) i over 40 år. Høsten 2016 startet vi som kandidatskole for IB Middle Years Programmet (tilsv. 10. klasse-Vg1), med mål om godkjenning våren 2019. All undervisning i IB programmene foregår på engelsk og fullført Diploma Programme gir elevene et internasjonalt anerkjent vitnemål.

Skolen arbeider for at elevene skal utvikle nysgjerrighet, sette seg høye mål, ønske å studere og forske videre. Gjennom våre faglige samarbeidsprosjekter med Universitetet i Oslo møter elevene studenter og forskere og får en tidlig start på studielivet. Samarbeidet bidrar til at våre elever lykkes bedre i overgangen fra videregående skole og høyere utdanning.

Våre elever trives på skolen, noe et aktivt elevmiljø og elevråd bidrar til.