Vår profil

Blindern videregående skole har nærmere 800 elever fordelt på Studiespesialisering og International Baccalaureate (IB). 

Studiespesialisering tilbyr et bredt utvalg av programfag med flere valgmuligheter, og dyktige lærere innenfor de ulike fagene. 

IB har et tilbud fra 10. klasse til Vg3, og gir elever et internasjonalt anerkjent vitnemål. På IB foregår all undervisning på engelsk. 

Skolen arbeider for at elevene skal utvikle nysgjerrighet, sette seg høye mål, ønske å studere og forske videre. Gjennom våre faglige samarbeidsprosjekter med Universitetet i Oslo møter elevene studenter og forskere og får en tidlig start på studielivet. Samarbeidet bidrar til at våre elever lykkes bedre i overgangen fra videregående skole og høyere utdanning.

Våre elever trives på skolen, noe et aktivt elevmiljø og elevråd bidrar til.