Skolehelsetjenesten

Helsesøstre

Åse Karin Byberg
ase.karin.byberg@bna.oslo.kommune.no 
Tlf. 900 21 981

Anita Olsen
anita.oddveig.olsen@bna.oslo.kommune.no 
Tlf. 905 02 202

Psykolog

Marit Hughes
marit.hughes@bna.oslo.kommune.no 
Tlf. 906 22 789

Åpent mandag–fredag: 09.00–15.00

Du kan ta kontakt med oss angående alt som handler om din fysiske, seksuelle eller psykiske helse og sosiale utfordringer:

  • Føler du deg nedfor eller er engstelig?
  • Strever du med søvnvansker eller hodepine?
  • Har du utfordringer knyttet til mat og/eller kroppsbilde?
  • Er du bekymret for egen bruk av tobakk, alkohol eller andre rusmidler?
  • Er ting vanskelig hjemme eller i vennekretsen?
  • Trenger du resept på prevensjon?
  • Graviditetstest eller khlamydiatest?
  • Eller kanskje trenger du rett og slett et plaster eller noen å prate med?


Vi har taushetsplikt. Samarbeid med skole, hjem eller andre instanser skjer etter samtykke.

The Public health services at Blindern Upper Secondary School