Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier:

Marie Kroon; marie.kroon@bna.oslo.kommune.no; Tlf 477 107 09

Grete Salater; grete.salater@bna.oslo.kommune.no; Tlf 906 66 008 

Psykolog:
Sigrid Ramdal; sigrid.caroline.ramdal@bna.oslo.kommune.no; Tlf 900 21 981

Åpningstider: mandag–fredag: 09.00–15.00

Du kan ta kontakt med oss angående alt som handler om din fysiske, seksuelle eller psykiske helse og sosiale utfordringer:

  • Føler du deg nedfor eller er engstelig?
  • Strever du med søvnvansker eller hodepine?
  • Har du utfordringer knyttet til mat og/eller kroppsbilde?
  • Er du bekymret for egen bruk av tobakk, alkohol eller andre rusmidler?
  • Er ting vanskelig hjemme eller i vennekretsen?
  • Trenger du resept på prevensjon?
  • Graviditetstest eller khlamydiatest?
  • Eller kanskje trenger du rett og slett et plaster eller noen å prate med?

Vi har taushetsplikt. Samarbeid med skole, hjem eller andre instanser skjer etter samtykke.

The Public health services at Blindern Upper Secondary School

skolehelsetjenesten

Ansatte

Helsesykepleier

Marie Kroon
477 10 709

Grete Salater
906 66 008

Psykolog

Sigrid Ramdal 
900 21 981