Hovedseksjon

Vitnemål

Har du tatt en eller flere eksamener som privatist, som du ønsker å få inn på vitnemålet ditt, da fyller du skjema og sender til skolen. Det skal gis beskjed om hvilke fag som skal med på vitnemålet og hvilke fag som eventuelt skal fjernes. Oppgi mobiltelefonnummeret ditt og postadressen din.

Privatisteksamen: Skolen får ikke melding om elever som har tatt privatisteksamen, og vitnemål oppdateres heller ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med skolen når det gjelder ønske om nytt vitnemål.

Hvis privatisteksamen er tatt ved Privatistkontoret i Oslo, er det ikke nødvendig med dokumentasjon.

Hvis privatisteksamen er avlagt i et annet fylke enn Oslo, må eksamensresultatet dokumenteres ved et Kompetansebevis. Det er ikke tilstrekkelig med utskrift fra eksamensprotokoll eller utskrift fra PrivatistWeb.

 

Skolen sender ikke inn vitnemål til de ulike utdanningsinstitusjonene.

Oppdatere vitnemål

Alle hendvendelser angående vitnemål må være skriftlig. Send derfor epost til skolen om du trenger nytt vitnemål:

blindernvgs@ude.oslo.kommune.no