Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Rådgiverne/Miljøarbeider

Rådgiverne samarbeider med kontaktlærere, helsetjenesten og miljøarbeider på skolen, og har et tett samarbeid med hjelpe- og støtteapparatet utenfor skolen. Elever får ikke fravær ved besøk hos rådgiverne.

Elever med spesielle utfordringer kan få tilrettelegging og oppfølging. Elever med rett til spesialundervisning kan få IOP (individuell opplæringsplan).

Rådgiverne har taushetsplikt
Dersom du ønsker et møte med en rådgiver, send en epost for å avtale tidspunkt. 

   

Skolens rådgiverteam

IB & MYP Counsellor: Michael Watters
Tlf: 951 59 631

Rådgiver Vg1 : Gøril Hoel
Tlf: 901 07 138

Rådgiver Vg2 : Solveig Heskestad
Tlf: 911 00 515

Rådgiver Vg3 : Lars Henning Lund
Tlf: 901 06 813

Skolens miljøarbeidere

Ozan Demirbas 

Tlf: 909 58 767

Ole Martin Flaat

Tlf: 986 69 879