Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Rådgivere

Rådgiverne samarbeider med kontaktlærere, helsetjenesten og miljøarbeider på skolen, og har et tett samarbeid med hjelpe- og støtteapparatet utenfor skolen. Elever får ikke fravær ved besøk hos rådgiverne.

Elever med spesielle utfordringer kan få tilrettelegging og oppfølging. Elever med rett til spesialundervisning kan få IOP (individuell opplæringsplan).

Dersom du ønsker et møte med en rådgiver, miljøarbeider eller ungdomslos, så ta kontakt med dem. Se informasjonsinfo i de blå boksene her til høyre.

Skolens rådgiverteam

Rådgiver Vg1 : Vemund Skaug Sande
Tlf: 911 00 515

Rådgiver Vg2 : Lars Henning Lund
Tlf: 901 06 813

Rådgiver Vg3 : Vegard Aalbu
Tlf: 456 13 164

IB & MYP Counsellor: Michael Watters
Tlf: 951 59 631

Skolens miljøarbeidere

Ozan Demirbas 
Tlf: 909 58 767

Ole Martin Flaat
Tlf: 986 69 879

Ungdomslos

Lina er skolens ungdomslos og OT-kontakt i bydel Nordre Aker. Hun tilbyr tett oppfølging av ungdom i en vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke skoletilknytning, trivsel og mestring. Hun er på skolen tirsdager og fredager. Du møter henne gjerne i kantinen eller på miljøarbeidernes kontor. Du kan evt sende henne epost eller ringe 938 61 156. 

Ungdomslosen kan bidra med: 

  • Motivasjonssamtaler med ungdommen
  • Bli med ungdommen i møter med ulike instanser
  • Råd og veiledning (ungdom/foreldre)
  • Finne frem til tjenester i bydelen
  • Legge til rette for aktivitet
  • Samarbeid med skole, foreldre og andre aktører
  • Hjelpe til med andre typer tiltak som ungdommene trenger for å at de skal oppleve sin hverdag god.