Rådgivertjenesten

Rådgivere

Rådgiverne samarbeider med kontaktlærere, helsetjenesten og miljøarbeider på skolen, og har et tett samarbeid med hjelpe- og støtteapparatet utenfor skolen. Elever får ikke fravær ved besøk hos rådgiverne.

Elever med spesielle utfordringer kan få tilrettelegging og oppfølging. Elever med rett til spesialundervisning kan få IOP (individuell opplæringsplan).

Rådgiverne har taushetsplikt
Dersom du ønsker et møte med en rådgiver, send en epost for å avtale tidspunkt. 

  

Rådgiverteamet:

IB & MYP Counsellor: Michael Watters.
Tlf: 95159 631

Rådgiver Vg1: Lars Henning Lund.
Tlf: 901 06 813

Rådgiver Vg2: Gøril Hoel.
Tlf: 901 07 138

Rådgiver Vg3: Ane Bruusgaard.
Tlf: 911 00 515