Rådgivertjenesten

De samarbeider med kontaktlærere, helsetjenesten og miljøarbeider på skolen, og har et tett samarbeid med hjelpe- og støtteapparatet utenfor skolen. Du får ikke fravær ved besøk hos rådgiverne.

Elever med spesielle utfordringer kan få tilrettelegging og oppfølging. Elever med rett til spesialundervisning kan få IOP (individuell opplæringsplan).

Rådgiverne har taushetsplikt. Send en epost for å avtale tidspunkt dersom du ønsker et møte.

Rådgiverteamet:

IB & MYP Counsellor: Michael Watters
95159 631

Studieleder: Hege Tengesdal
951 13 453

Rådgiver Vg1: Lars Henning Lund
901 06 813
Rådgiver Vg2: Gøril Hoel
901 07 138
Rådgiver Vg3: Ane Bruusgaard
911 00 515