Rådgivertjenesten

De samarbeider med kontaktlærere, helsetjenesten og miljøarbeider på skolen, og har et tett samarbeid med hjelpe- og støtteapparatet utenfor skolen. Du får ikke fravær ved besøk hos rådgiverne.

Elever med spesielle utfordringer kan få tilrettelegging og oppfølging. Elever med rett til spesialundervisning kan få IOP (individuell opplæringsplan).

Rådgiverne har taushetsplikt. Send en epost for å avtale tidspunkt dersom du ønsker et møte.

Rådgiverteamet:

IB & MYP Counsellor: Michael Watters
95159 631

Studieleder: Hege Tengesdal
951 13 453

Rådgiver Vg1: Vegard Aalbu
954 19 940

Rådgiver Vg2: Ane Bruusgaard
911 00 515

Rådgiver Vg3: Marit Kristiansen
951 46 461

Drawing of a city