Information for Applicants

Myp elever

Skoleåret 2016/17 startet Blindern Videregående skole, Norges eldste IB-skole, opp med International Baccalaureate, Middle Years Programme (IB MYP) 4 og 5. Dette svarer til grunnskolens 10. trinn og videregående opplæring 1. trinn. Blindern vgs vil med MYP 4 og 5 og Diploma Programme (DP) tilby et 4-årig IB utdanningsløp.

Det er særskilt opptak til både MYP 4, 5 og IB Diploma Programme. Elever som søker på MYP 4, søker direkte til skolen på eget søknadsskjema. Elever til MYP 5 og DP, søker både via VIGO og på eget skjema direkte til Blindern vgs. Aktuelle målgrupper for programmet er  elever som er bosatt i Oslo for en kortere periode,  elever som har gjennomført store deler av grunnopplæringen sin i utlandet og Oslo-elever som ønsker et alternativ til norsk skole.

Søknadsfrist er 1. mars for MYP 4 og MYP 5.

MYP er IB sitt ungdomsskoleprogram og gir elevene de beste forutsetninger faglig og sosialt, for IB DP i Norge og utenlands.

MYP er et ambisiøst utdanningsprogram som tar mål av seg å utdanne verdensborgere som skal bidra til å skape en mer fredfylt verden. Elevene blir oppmuntret til å se sammenhengen mellom det de lærer på skolen og verden utenfor skolen.

All undervisning foregår på engelsk. MYP består av 8 faggrupper; morsmål, fremmedspråk, samfunnsfag, naturfag, matematikk, kroppsøving, helsefag, design og kreative fag, samt minst ett tverrfaglig opplegg.  Elevene velger fag fra minst 6 faggrupper, og i MYP 5 gjennomfører de et selvstendig personlig prosjekt.   Lærerplanene er internasjonale, tar utgangspunkt i globale begreper, og setter det inn i en lokal kontekst.  På denne måten bringes verden og internasjonal kunnskap inn i klasserommet og gjøres relevant for elevenes hverdag. Elevene får kunnskaper og ferdigheter som gjør dem til verdensborgere. MYP legger vekt på å bevisstgjøre elevene om deres ansvar for sine omgivelser. Spesielt i Service as Action må elevene engasjere seg i nærmiljøet.

Lære å lære er sentralt i MYP. Elevene oppmuntres til å ta ansvar og bruke kunnskap og ferdigheter inn i  nye og ukjente kontekster. Det legges vekt på solid fagkunnskap, sosiale ferdigheter, nysjerrighet og kreativitet.

Søkere fra Oslo er de som:

  • Er folkeregsitrert i Oslo ved søknadsfristens utløp 1. mars eller
  • Er ungdom med opplæringsrett som flytter til eller med foreldre/foresatte som er bosatt i Oslo senest ved skolestart, og sender inn nødvendig dokumentasjon på dette. Frist for innsending av dokumatasjon på botilhørighet i Oslo er 23. juni 2017.

Se ibo.org for mer info.

Søknadsfrist: 1. mars for MYP4 og MYP5

Blindern videregående skole, Norway's oldest IB school,  offers the International Baccalaureate Middle Years Programme (IB MYP) Year 4 and 5 in the academic year 2017/18. This is the equivalent of Norwegian national curriculum grade 10 and grade 11 (vg1).

Admission to all IB programmes at Blindern is based on application to the school directly. Students applying for MYP 4 apply directly to the school using the correct application form. Students wishing to apply for MYP 5 and DP apply to both the school and through vigo.no.

The application deadline for all programmes is the 1st of March. The MYP is an ambitious educational programme that aims to educate world citizens who will contribute to a creating a more peaceful world. Students are encouraged to see global connections and learn the skills required of 21st century learners.

Applicants must have a registered address in Oslo municipality by the application deadline which is March 1st 2018.

Applicants who are in the process of moving to Oslo are eligible to apply for a place. They will, however, not secure a place until they provide documentation to prove that they have moved to an Oslo address together with or in order to join their parent(s)/legal guardians before the start of the school year. The deadline for providing documentation is the 22nd of June. N.B students must have a registered address in Oslo municipality throughout the time they attend the school. 

See also:

http://nab.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=11976&sok=1

http://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/