Hovedseksjon

Møt våre lærere

"Jeg underviser i naturfag, biologi, og Biology på IB" - Gunvor Berge

Gunvor Berge

Tre personer i historien som har vært viktige i forhold til dine fag?
Charles Darwin, Marie Curie og  Lynn Margulis.  
Det beste med å være lærer? 
Å være sammen med unge mennesker hver eneste dag, og at ingen dager er like.  
Det beste med miljøet på skolen?
At vi jobber systematisk for å få et trygt skolemiljø.  
Hvilke gjenstander har du valgt å bli fotografert sammen med? Hvorfor?
Jeg har valgt en kongeørn og en alligator fordi de er så flotte!

"Jeg underviser i politikk og menneskerettigheter, historie og samfunnsøkonomi"- Kjell-Wilhelm Wold-Hansen

 Kjell-Wilhelm Wold-Hansen

Tre personer i historien som har vært viktige i forhold til dine fag?
Det er et vanskelig spørsmål. Det er flere forelesere på Blindern (UIO) som har gitt viktige bidrag. Hvis jeg skulle  framheve en, måtte det bli Trond Nordby som koblet statsvitenskap og historie sammen på en spennende måte.
Min kontakt- og norsklærer på ungdomsskolen har vært viktig for min interesse for samfunnsfag. Han var politiker og motiverte oss til å diskutere det meste samt lærte oss å skrive argumenterende tekster. Ellers kommer jeg ikke unna min far som tidlig vekket min historieinteresse.
Hva er det beste med å være lærer?
Vi har hyggelige elever som det er trivelig å være sammen med. I tillegg får jeg jobbe med fag som jeg er veldig interessert i. Dessuten må jeg ikke glemme å nevne de flotte, kunnskapsrike kollegaene mine.
Hva er det beste med miljøet på skolen?
Det virker som om det er en god relasjon mellom elever og lærere. 
Hvilken gjenstand har du valgt å bli fotografert sammen med? Hvorfor?
En valgurne som jeg har tatt med videre fra Fagerborg vgs. Den vil jeg ha med for få fram hvor viktig det er med demokratiopplæring i skolen og betydning av skolevalgene. Jeg har vært med på å organisere mange skolevalg.  Dessuten legger jeg med et liten FFK-vimpel. Da skjønner du hvilket fotballlag jeg heier på.

"Jeg underviser i kroppsøving, breddeidrett og Physical and Health education på IB"- Jonas Bolmstedt
Jonas Bolmstedt
Tre fag/ inspirasjonskilder som har vært viktige i forhold til dine fag?
Vanskelig å nevne spesifikke personer som har hatt stor betydelse for fagenes utvikling. Jeg vil dog framheve idrettsutdanningsinstitusjoner med Norges Idrettshøyskole i spissen som viktig for å utvikle idrettsundervisningen i Norge fra et militært regime via hygiene-, prestasjon- og moralfokus til dagens innhold med større fokus på bevegelsesglede og forebyggende helse. Her vil kroppsøving og idrettsfagene få en alt viktigere oppgave i fremtiden. Hvis jeg skal nevne en person som har vært viktig for meg i valg av utdanning og yrke må det bli min far Tomas som nå er pensjonert «Gymnastikdirektör» i Sverige. Han har vært og er en viktig inspirasjonskilde for meg.
Hva er det beste med å være lærer?
Det beste med å være lærer er vår mulighet til å jobbe sammen med ungdom og bidra til å påvirke dem og deres fremtid. Det er også en variert jobb hvor innhold og personer skifter fra år til år, samtidig som det er en kontinuitet i undervisningsprosessen. Vi lærere har fortsatt en relativt stor grad av frihet i planlegging og gjennomføring av undervisning hvilket jeg ser på som svært viktig for fagenes kvalitet.
Hva er det beste med miljøet på skolen?
Miljøet på Blindern VGS preges av et hyggelig kollegium med høy faglig kompetanse og god delingskultur. Jeg som lærer opplever elevmiljøet som engasjert, inkluderende og internasjonalt med mye aktivitet både faglig og sosialt.  
Hvilken gjenstand har du valgt å bli fotografert sammen med? Hvorfor?
Hvis man betrakter kroppen som en gjenstand ville jeg ha valgt den 😉 ellers må det bli Kjeglen – et enkelt men viktig hjelpemiddel som jeg bruker så å si daglig i min undervisning. I alt fra basistrening til ulike leker og ballspill fyller kjeglen en viktig funksjon.