Hovedseksjon

Fagtilbud Vg1

I Vg1 Studiespesialisering har alle elever samme fag, uansett skole.

Disse fagene avsluttes etter Vg1 (standpunktkarakter etter Vg1, kommer på vitnemålet):

Samfunnskunnskap
Engelsk
Geografi
Naturfag
Matematikk 1P eller 1T

Fag som har terminkarakter etter Vg1 (standpunktkarakter etter Vg2 eller Vg3)

Norsk
Kroppsøving
Fremmedspråk

Blindern tilbyr følgende fremmedspråk:

  • Tysk nivå I og II
  • Spansk nivå I og II
  • Fransk nivå II