Hovedseksjon

IKT-Support

IKT-kontoret finner du i CD-bygget, U-etasje.

Her kan du få hjelp med PC, programvare, feilsøking, reparasjoner, og support for andre IKT-baserte problemer. 

IKT er også ansvarlig for printere.

Åpningstider: Hverdager 08:00 - 15:30


IKT-avdelingen:

IKT-ansvarlig: Torbjørn Waldemarsen
Tlf: 902 57 709

IKT-medarbeider: Kristoffer Skaale
Tlf: 488 65 119

Ved tapt/defekt IKT-utstyr lånt fra skolen,
må dette meldes inn snarest til IKT-avdelingen!