Skolemiljøutvalget

SMU skal påse og bidra til at skolen overholder elevenes arbeidsmiljø, den såkalte §9A i Opplæringsloven. SMU skal følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet. SMU behandler også den årlige Elevundersøkelsen og setter opp tiltak og påser at disse følges opp.

SMU møtes to til fire ganger i året.

Medlemmer av skolemiljøutvalget skoleåret 2019-20:

Tyra Holmen(elev), Hanne Øverland(elev), Ella Wangen(elev), Ella Barlow(elev), Amalie Blakstad(elev), Christian Windvik(elev), Jonas Bolmstedt (lærer), Tonje Røseth (ass.rektor)

Kontaktperson: Jonas Bolmstedt