Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

SMU skal påse og bidra til at skolen overholder elevenes arbeidsmiljø, den såkalte §9A i Opplæringsloven. SMU skal følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet. SMU behandler den årlige Elevundersøkelsen og setter opp tiltak og påser at disse følges opp.

SMU møtes to til fire ganger i året.

Foreløpige dato for møter skoleåret 2022-23 er 16. november 2022 og 8. mars 2023. 

Medlemmer for skoleåret 2022-23 er elevene: Noah Sommerhein; Amina Dzankovic; Anna Tora Lunden; Juni Rasmussen; Emma Martine Lam Olsen; Victoria Rui Hernandes

Kontaktperson: Jonas Bolmstedt (lærer) og Tonje Røseth (ass. rektor)