Skolemiljøutvalget

SMU skal påse og bidra til at skolen overholder elevenes arbeidsmiljø, den såkalte §9A i Opplæringsloven. SMU skal følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet. SMU behandler også den årlige Elevundersøkelsen og setter opp tiltak og påser at disse følges opp.

SMU møtes to til fire ganger i året.

Medlemmer av skolemiljøutvalget skoleåret 2018-19:

Erik Bull; Susanne Kongsøre; Natnael Abebe; Erling Amundsen; Hamza Shah; Maja Wikstrand, Jonas Bolmstedt, Hege Haugland

Kontaktperson: Jonas Bolmstedt