Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

SMU skal påse og bidra til at skolen overholder elevenes arbeidsmiljø, den såkalte §9A i Opplæringsloven. SMU skal følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet. SMU behandler også den årlige Elevundersøkelsen og setter opp tiltak og påser at disse følges opp.

SMU møtes to til fire ganger i året.

Kontaktperson: Jonas Bolmstedt (lærer) og Tonje Røseth (ass. rektor)