Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

SMU skal påse og bidra til at skolen overholder elevenes arbeidsmiljø, den såkalte §9A i Opplæringsloven. SMU skal følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet. SMU behandler den årlige Elevundersøkelsen og setter opp tiltak og påser at disse følges opp.

SMU møtes to til fire ganger i året.

Dato for møter skoleåret 2023-24 er des 2023; jan 2024, feb/mars 2024. 

Medlemmer for skoleåret 2023-24 er elevene: Herman Holmboe; Isabel IIayda; Simen Braathen Schønberg; Sakaria Suleiman Sharrawe; Leo Aaslund Cristofoli;  

Kontaktperson: Birgit Woldbæk (avdelingsleder)