Hovedseksjon

Blindern vgs blir større!

en gruppe mennesker som sitter i et rom

Et flott nyrestaurert bygg i skolegården er klart til bruk. Utvidelsen gir oss flere muligheter, blant annet vil vi kunne tilby enda flere programfag. Elevrådet blir medvirkende i hvilke fag som kan være ønskelig å opprette.   

Blindern vgs er en etablert studiespesialiserende skole med gode faglige resulater og godt skolemiljø. Skolen har dyktige lærere som arbeider for at elevene skal utvikle nysgjerrighet, sette seg høye mål, ønske å studere og forske videre. 

Elevene får tett oppfølging av kontaktlærere, faglærere, rådgivere, miljøarbeidere, helsesøster, studieleder og ledere. Nylige resultater fra Elevundersøkelsen viser at Blindern-elevene trives på skolen. 

IMG_7641.JPG

Søk deg til Blindern vgs!

Blindern vgs er en populær skole som tilbyr studiespesialisering og International Baccaleureate. Vi er en stor skole med mange programfag - og vi har Breddeidrett og Drama, to fag som bidrar til sportslige aktiviteter, drama og revyarbeid. Vi forbereder elevene til videre studier.

Skolens strategiske plan kan du lese her, og skolens brosjyre.  

Hilsen Hege Haugland, rektorrektor.jpg