Hovedseksjon

Programområde for realfag (REA)

Tre elever ser resultater

I dette programområdet finner du basisfagene innen realfag – biologi, fysikk, kjemi og matematikk. 

Programfagene innen realfag gir tilleggspoeng. Disse poengene legges til
karaktersnittet ved beregning til høyere studier. Alle realfagene gir 0,5 poeng, med unntak av R2 og Fysikk 2 som gir 1 poeng. Det er maksimalt mulig å få fire ekstrapoeng.

Noen studier har spesielle opptakskrav innen realfag, se egen oversikt.

Programområdet for realfag (REA):

  • Biologi 1 + 2
  • Fysikk 1 + 2
  • Kjemi 1 + 2
  • Informasjonsteknologi 1 + 2
  • Matematikk R1 + R2
  • Matematikk S1 + S2

Breddeidrett og drama

Skolen tilbyr programfag fra andre programområder. Det er Breddeidrett og Teaterproduksjon og -ensemble. Disse fagene gir muligheter for fysisk utfoldelse, både innen idrett og scenekunst. 

Breddeidrett

IMG_7642.JPG

Drama

IMG_7641.JPG