Programområde for realfag (REA)

Jenter på lab

I dette programområdet finner du basisfagene innen realfag – biologi, fysikk, kjemi
og matematikk. 

Programfagene innen realfag gir tilleggspoeng. Disse poengene legges til
karaktersnittet ved beregning til høyere studier. Alle realfagene gir 0,5 poeng, med unntak av R2 og Fysikk 2 som gir 1 poeng. Det er maksimalt mulig å få fire ekstrapoeng

Noen studier har spesielle opptakskrav innen realfag, se egen oversikt.

Programområdet for realfag (REA):

  • Biologi 1 + 2
  • Fysikk 1 + 2
  • Kjemi 1 + 2
  • Informasjonsteknologi 1 + 2
  • Matematikk R1 + R2
  • Matematikk S1 + S2