Hovedseksjon

Generell informasjon

Gjeng med ungdom sitter i solen.

Avdelingen blir lokalisert i vårt skoleområde i et nyrestaurert bygg etter helt nye standarder. Skolen vil ta i mot 28 elever for skoleåret 2022-23, fordelt på hverdagsliv- og arbeidslivstrening. Vi tilbyr et helhetlig spesialpedagogisk tilbud, der alle elevene har IOP basert på sin sakkyndige vurdering. Det vil bli gjennomført  overføringsmøter i løpet av mai 2022. Vi er opptatt av å ivareta hver enkelt elevs særskilte behov, og gi dem et godt grunnlag fremover til voksenlivet. Bygget vil høsten 2022 være totalt renovert og oppdatert etter dagens standard. 

Bygget er forsinket med på grunn av leveranser. Ferdig til 16. september 2022. Flere elever vil inntil da bli ivaretatt på sin tidligere ungdomsskole. Ni elever på Arbeidslivstrening vil få skoledag i erstatningslokaler på Blindern vgs, såkalte E-bygget 3.etg. 

FORELDREMØTE mandag 22.august kl 18 i kantinen til Blindern vgs. 

Fasiliteter

 • Fellesrom for klasser
 • Grupperom for 2-4 elever
 • Enkeltrom for elever som trenger det
 • Arbeidsrom
 • Sanserom
 • Kjøkken
 • HC-toalett og dusj
 • Skjermet uteområde
 • Gymsal
 • Drama/musikkrom

Ansatte: Avdelingen har kompetente og erfarne ansatte, med avdelingsleder, spesialpedagoger, musikk- og dramalærer og vernepleier. I tillegg vil det være mange nok assistenter som skal følge opp elevenes ulike behov gjennom dagen og kunne være ledsager i taxi. Kontaktlærerne vil besøke elevene på ungdomsskolen før sommerferien. 

PPT: Avdelingen følges tett opp av PP- rådgiverne Sandra Samuelsen og Kari Degrum. De vil delta på inntaksmøtene og vil jobbe tett med pedagogene i oppstarten av skoleåret og utover høsten. Hver elev vil få en best mulig tilpasset individuell opplæringsplan.

Nær Marka: Vi ligger nær Marka og Sognsvann som vil være et viktig tur- og aktivitetsområde.

Viktig!

Vi minner om:

 • Taxi: dere må nå søke bydelen selv om TT-kort. Se mer her om transport til skolen. 
 • Utstyrsstipend: dere kan søke Statens Lånekasse om utstyrsstipend. Informasjon kommer på foreldremøtet i uke 34, onsdag24. august. 

 Avdelingsleder er Chalak Marufi. chalak.marufi@osloskolen.no; tlf 99509665

 

Ansatte ved tilrettelagt avdeling

20220608_190503 (1).jpg