Hovedseksjon

Generell informasjon

Gjeng med ungdom sitter i solen.

Avdelingen blir lokalisert i vårt skoleområde i et nyrestaurert bygg etter helt nye standarder. Skolen vil tilby ca 35 elevplasser, fordelt på hverdagsliv- og arbeidslivstrening. Vi tilbyr et helhetlig spesialpedagogisk tilbud, der alle elevene har IOP basert på sin sakkyndige vurdering. Det vil bli gjennomført  overføringsmøter i løpet av mai 2022. Vi er opptatt av å ivareta hver enkelt elevs særskilte behov, og gi dem et godt grunnlag fremover til voksenlivet. Bygget vil høsten 2022 være totalt renovert og oppdatert etter dagens standard. 

Fasiliteter

 • Fellesrom for klasser
 • Grupperom for 2-4 elever
 • Enkeltrom for elever som trenger det
 • Arbeidsrom
 • Sanserom
 • Kjøkken
 • HC-toalett og dusj
 • Skjermet uteområde
 • Gymsal
 • Drama/musikkrom

Ansatte: Avdelingen har kompetente og erfarne ansatte, med avdelingsleder, spesialpedagoger, musikk- og dramalærer og vernepleier. I tillegg vil det være mange nok assistenter som skal følge opp elevenes ulike behov gjennom dagen og kunne være ledsager i taxi. Kontaktlærerne vil besøke elevene på ungdomsskolen før sommerferien.

PPT: Avdelingen følges tett opp av PP- rådgiverne Sandra Samuelsen og Kari Degrum. De vil delta på inntaksmøtene og vil jobbe tett med pedagogene i oppstarten av skoleåret og utover høsten. Hver elev vil få en best mulig tilpasset individuell opplæringsplan.

Nær Marka: Vi ligger nær Marka og Sognsvann som vil være et viktig tur- og aktivitetsområde.

Viktig!

Vi minner om:

 • Taxi: dere må nå søke bydelen selv om TT-kort.
 • Utstyrsstipend: dere kan søke Statens Lånekasse om utstyrsstipend