Hovedseksjon

Generell informasjon

Gjeng med ungdom sitter i solen.

Avdelingen er lokalisert i vårt skoleområde i et nyrestaurert bygg etter helt nye standarder. Skolen har 28 elever for skoleåret 2022-23, fordelt på hverdagsliv- og arbeidslivstrening. Fra høsten -23 vil skolen kunne  ta inn noen flere elever.

Vi tilbyr et helhetlig spesialpedagogisk tilbud, der alle elevene har IOP basert på sin sakkyndige vurdering. Vi er opptatt av å ivareta hver enkelt elevs særskilte behov, og gi dem et godt grunnlag fremover til voksenlivet. 

Fasiliteter

 • Fellesrom for klasser
 • Grupperom for 2-4 elever
 • Enkeltrom for elever som trenger det
 • Arbeidsrom
 • Sanserom
 • Kjøkken
 • HC-toalett og dusj
 • Skjermet uteområde
 • Gymsal
 • Drama/musikkrom

Ansatte: Avdelingen har kompetente og erfarne ansatte, med avdelingsleder, spesialpedagoger, musikk- og dramalærer og vernepleier. I tillegg vil det være mange nok assistenter som skal følge opp elevenes ulike behov gjennom dagen og kunne være ledsager i taxi. Kontaktlærerne vil besøke elevene på ungdomsskolen før sommerferien. 

PPT: Avdelingen følges tett opp av PP- rådgivere. Hver elev vil få en best mulig tilpasset individuell opplæringsplan.

Nær Marka: Vi ligger nær Marka og Sognsvann som vil være et viktig tur- og aktivitetsområde.

Viktig!

Vi minner om:

 • Taxi: dere må nå søke bydelen selv om TT-kort. Se mer her om transport til skolen. 
 • Utstyrsstipend: dere kan søke Statens Lånekasse om utstyrsstipend. Informasjon kommer på foreldremøtet i uke 34, onsdag24. august. 

 Avdelingsleder er Chalak Marufi. chalak.marufi@osloskolen.no; tlf 99509665

 

Ansatte ved tilrettelagt avdeling

20220608_190503 (1).jpg