Hovedseksjon

Generell informasjon

Elev og lærer i undervisning

Avdelingen er lokalisert i vårt skoleområde i et nyrestaurert bygg etter helt nye standarder. Skolen har 35 elevplasser, fordelt på hverdagsliv- og arbeidslivstrening. 

Vi tilbyr et helhetlig spesialpedagogisk tilbud, der alle elevene har IOP basert på sin sakkyndige vurdering. Vi er opptatt av å ivareta hver enkelt elevs særskilte behov, og gi dem et godt grunnlag fremover til voksenlivet. 

Fasiliteter

 • Fellesrom for klasser
 • Grupperom for 2-4 elever
 • Enkeltrom for elever som trenger det
 • Arbeidsrom
 • Sanserom
 • Kjøkken
 • HC-toalett og dusj
 • Skjermet uteområde
 • Gymsal
 • Drama/musikkrom

Ansatte: Avdelingen har kompetente og erfarne ansatte, med avdelingsleder, spesialpedagoger, musikk- og dramalærer og vernepleier. I tillegg vil det være mange nok assistenter som skal følge opp elevenes ulike behov gjennom dagen og kunne være ledsager i taxi. Kontaktlærerne vil besøke elevene på ungdomsskolen før sommerferien. 

PPT: Avdelingen følges tett opp av PP- rådgivere. Hver elev vil få en best mulig tilpasset individuell opplæringsplan.

Nær Marka: Vi ligger nær Marka og Sognsvann som er viktig tur- og aktivitetsområde for oss.

Innsøking for høsten 2024

Foresatte/elever som ønsker å søke seg til Tirettelagt avdelingen ved Blindern vgs, kan ta kontakt med avdelingsleder Chalak Marufi på epost eller mobil 99 50 96 65. Det er mulig å avlegge et besøk hos oss. 

Vi minner om:

 • Taxi: dere må nå søke bydelen selv om TT-kort. Se mer her om transport til skolen. 
 • Utstyrsstipend: dere kan søke Statens Lånekasse om utstyrsstipend. Informasjon kommer på foreldremøtet ved skolestart. 

Administrasjon tlf 48869228

Avdelingsleder Chalak Marufi, tlf 99509665

Avdelingsleder Andrea Eide

Les våre brosjyrer om hverdaglivstrening og arbeidslivstrening

 

Ansatte ved tilrettelagt avdeling

20220608_190503 (1).jpg