Klage på karakter

Klagefrister skriftlig eksamen:

Klagefristen er 10 dager fra den dagen karakteren blir kunngjort av skolen. Kunngjøringen er vanligvis rundt 20. juni/5. januar. Klagen må være skriftlig og signert av eleven. Mer informasjon her:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/klage-pa-eksamenskarakter/

Klagefrist standpunktkarakterer:

Klagen må være skriftlig og signert. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde informasjon og begrunnelse . Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager fra den dagen karakteren er kunngjort. Klagen leveres til skolen. Mer informasjon her:

Fra Utdanningsdirektoratet

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/klage-pa-standpunktkarakter/