Hovedseksjon

Klage på karakter

KLAGE PÅ STANDPUNKT

Dersom du vil klage, må den være skriftlig, begrunnet og signert. Også foreldre kan klage på vegne av eleven dersom eleven er under 18 år. Klagefristen er 10 dager etter publisering av karakterer.

Vi anbefaler å sjekke karakterene samme dag, da klagefristen begynner å løpe fra publiseringsdato.

Det er ikke klagerett på terminkarakter i gjennomgående fag som f.eks Norsk Vg1-2, Historie Vg2, Kroppsøving Vg1-2. Klageskjema er vedlagt.

KLAGE EKSAMEN

Klage på eksamenskarakter må gjøres 10 dager etter publisering. Elever leverer signert klage til kontoret på skolen. Klageskjema er vedlagt.

HURTIGKLAGEFRIST

Elever i Vg3 kan få sin karakterklage behandlet før sommerferien. Eventuell ny karakter kommer da på vitnemålet som brukes dette året. Hurtigklagefristen er normalt 2 dager.