Klage på karakter

Elever som jobber med PC

KLAGE PÅ STANDPUNKT

Dersom du vil klage, må den være skriftlig, begrunnet og signert. Også foreldre kan klage på vegne av eleven dersom eleven er under 18 år. Klagefristen er 10 dager etter publisering av karakterer. Publisering av karakterer er: Vg3 - fredag 12. juni; Vg1-2 - fredag 19. juni. Vi anbefaler å sjekke karakterene samme dag, da klagefristen begynner å løpe fra publiseringsdato.

En klage på standpunkt sender skolen videre ti-l en  Klagenemnd. De vurderer ikke om  en karakter er rett eller feil. De skal vurdere om karakteren er satt på riktig grunnlag. Mer om dette kan du lese her.

Det er ikke klagerett på terminkarakter i gjennomgående fag som f.eks Norsk Vg1-2, Historie Vg2, Kroppsøving Vg1-2..

Les også dokumentene til høyre på denne siden.

HURTIGKLAGEFRIST

Elever i Vg3 kan få sin karakterklage behandlet før sommerferien. Eventuell ny karakter kommer da på vitnemålet som brukes dette året. Hurtigklagefristen er normalt 3 dager.