Hovedseksjon

Info om karakterer og vitnemål

tekst, brev

Henvendelser om vitnemål i perioden 2. juli - 26. juli må rettes til sentralt postmottak: postmottak@osloskolen.no, tlf 960 91 800. Adresse: Grensesvingen 6, Helsfyr. 

Tidligere elever fra Blindern, Berg og Fagerborg som ønsker å få oppdatert sitt vitnemål kan fylle ut skjema

 

Offentliggjøring av eksamenskarakterer fredag 21. juni kl 10:45 i VISMA

Vitnemål for VG3-elever er klare onsdag 26. juni fra kl 12:00. Kan hentes på skolen. 

  • Skolens åpningstider er kl 8-15:30 i uke 26 og mandag 1. juli
  • Dersom noen henter vitnemålet for deg, må de ha med fullmakt og legitimasjon
  • Vitnemål som ikke hentes, blir ettersendt

KLAGEFRIST PÅ EKSAMEN er 10 dager etter publisering. Bruk følgende skjema og lever i resepsjonen på skolen. 
KLAGE PÅ STANDPUNKT

Dersom du vil klage, må den være skriftlig, begrunnet og signert. Bruk vedlagte skjema. Også foreldre kan klage på vegne av eleven dersom eleven er under 18 år. Klagefristen er 10 dager etter publisering av karakterer. 

En klage på standpunkt sender skolen videre til en Klagenemnd. De vurderer ikke om en karakter er rett eller feil. De skal vurdere om karakteren er satt på riktig grunnlag. Mer om dette kan du lese her.

Det er ikke klagerett på terminkarakter i gjennomgående fag som f.eks Norsk Vg1-2, Historie Vg2, Kroppsøving Vg1-2..

Les også dokumentene til høyre på denne siden.
HURTIGKLAGEFRIST

Elever i Vg3 kan få sin karakterklage behandlet før sommerferien. Eventuell ny karakter kommer da på vitnemålet som brukes dette året. Hurtigklagefristen er normalt 3 dager.

Klageskjema

Klagefrist på eksamen er 10 dager etter publisering av karakter. Bruk vedlagt skjema