Hovedseksjon

Fravær i videregående

Eleven skal  melde fra om fravær til kontaktlærer samme dag. Da vil fraværet føres som legitimert. Dersom du ikke gir beskjed, føres fravær som udokumentert, såkalt skulk.  Både legitimert og udokumentert fravær teller inn på fraværsgrensa. 

Har du mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil du ikke få karakter i faget. Du må legge frem dokumentasjon for å få fraværet unntatt fra fraværsgrensen. Rektor vil kunne bruke skjønn mellom 10-15% fravær.

Nye retningslinjer høsten 2020:

I perioden 24.8-31.10 er det ikke nødvendig med legeerklæring for å dokumentere sykefravær. Egenmelding/melding fra foresatte for elever under 18 år er tilstrekkelig. Fravær av helsegrunner vil ikke gi utslag på fraværsprosenten, og heller ikke komme på vitnemålet. 

Hvis skolen ikke får melding om fraværet, vil det føres som U - som gir utelling på fagprosenten og kommer på vitnemålet. Fraværsgrensen gjelder fortsatt. 

Nærmere informasjon finner dere her.  

Mer om fravær i videregående skole her.  

Dersom du/familien planlegger fravær: Planlagt fravær fra undervisning   

Grunner til å søke fratrekk: Søknad om fratrekk av fravær 

Oslo Kommune sin informasjon: Fraværsregler (videregående skole

Dersom du IKKE kan møte på skolen:

  • Du/foresatte sender epost/skole-sms til kontaktlærer på fraværsdagen
  • Du gir beskjed om forventet lengde på fravær
  • Fravær som meldes fra er såkalt legitimert fravær. Dersom fravær ikke meldes til skolen, registreres det som udokumentert fravær.

Skolen blir bekymret for fraværet ditt når du:

  • Stadig kommer for sent på morgenen
  • Stadig har kortvarig fravær (fra 1-3 dager)
  • Ofte er borte fra vurderingssituasjoner
  • Ofte er borte fra samme fag eller på samme ukedag