Fravær i videregående

Eleven skal  melde fra om fravær til kontaktlærer samme dag. Da vil fraværet føres som legitimert. Dersom du ikke gir beskjed, føres fravær som udokumentert, såkalt skulk.  Både legitimert og udokumentert fravær teller inn på fraværsgrensa. 

Har du mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil du ikke få karakter i faget. Du må legge frem dokumentasjon for å få fraværet unntatt fra fraværsgrensen. Rektor vil kunne bruke skjønn mellom 10-15% fravær.

Fravær våren 2020, som følge av korona: Elever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlege for å få dokumentert fravær. Foresatte og elever (over 18 år) melder fra til kontaktlærer om sykefraværet samme dag.

Du kan lese mer om fravær i videregående skole her.  

Dersom du/familien planlegger fravær: Planlagt fravær fra undervisning   

Dersom du har grunner til å søke fratrekk: Søknad om fratrekk av fravær 

Oslo Kommune sin informasjon: Fraværsregler (videregående skole

Dersom du IKKE kan møte på skolen:

  • Du/foresatte sender epost/skole-sms til kontaktlærer på fraværsdagen
  • Du gir beskjed om forventet lengde på fravær
  • Fravær som meldes fra er såkalt legitimert fravær. Dersom fravær ikke meldes til skolen, registreres det som udokumentert fravær.

Skolen blir bekymret for fraværet ditt når du:

  • Stadig kommer for sent på morgenen
  • Stadig har kortvarig fravær (fra 1-3 dager)
  • Ofte er borte fra vurderingssituasjoner
  • Ofte er borte fra samme fag eller på samme ukedag