Hovedseksjon

Information for Applicants (N)

Bilde av elever fra MYP

Siden skoleåret 2016/17 har Blindern Videregående skole, som er Norges eldste IB-skole, vært en kandidatskole for IB Middle Years Programme (IB MYP) 4 og 5, som tilsvarer grunnskolens 10. trinn og videregående opplæring 1. trinn. Skolen ble MYP-autorisert våren 2019, og er den første offentlige skolen i Norge med et 4-årig utdanningsløp innenfor International Baccalaureate.

Utdanningsdirektoratet har godkjent MYP-tilbudet ved Blindern vgs som et fireårig forsøk fra skoleåret 2016/17, og forlenget i 2020 for nye fire år. 

Det er særskilt opptak til både Middle Year 4 og 5 og IB Diploma Programme. Elever som søker på Middle Year 4, søker på eget søknadsskjema. Elever til Middle Year 5 og DP, søker både via VIGO og på eget skjema. Aktuelle målgrupper for programmet er elever som er bosatt i Oslo for en kortere periode, elever som har gjennomført store deler av grunnopplæringen sin i utlandet og Oslo-elever som ønsker et alternativ til norsk skole.

Søknadsfrist er 1. april for Middle Year 4 og 1. mars for Middle Year 5.

 MYP er IB sitt ungdomsskoleprogram og gir elevene de beste forutsetninger faglig og sosialt for IB DP i Norge og utenlands.

MYP er et ambisiøst utdanningsprogram som tar mål av seg å utdanne verdensborgere som skal bidra til å skape en mer fredfylt verden. Elevene blir oppmuntret til å se sammenhengen mellom det de lærer på skolen og verden utenfor skolen.

All undervisning foregår på engelsk. MYP Blindern underviser i 8 fag; engelsk språk og litteratur, norsk språk og litteratur, fremmedspråk, samfunnsfag, naturfag, matematikk, kroppsøving og kunst. Elevene har minst ett tverrfaglig opplegg hvert år. I MYP 5 gjennomfører elevene også et selvstendig personlig prosjekt.   Lærerplanene er internasjonale, tar utgangspunkt i sentrale begreper, og setter det inn i en global og lokal kontekst.  På denne måten bringes verden og internasjonal kunnskap inn i klasserommet og gjøres relevant for elevenes hverdag. Elevene får kunnskaper og ferdigheter som gjør dem til verdensborgere. MYP legger vekt på å bevisstgjøre elevene om deres ansvar for sine omgivelser. Spesielt i Service as Action må elevene engasjere seg i nærmiljøet.

Lære å lære er sentralt i MYP. Elevene oppmuntres til å ta ansvar og bruke kunnskap og ferdigheter inn i nye og ukjente kontekster. Det legges vekt på solid fagkunnskap, sosiale ferdigheter, nysgjerrighet og kreativitet.

Se ibo.org for mer info.

 Søkere fra Oslo er de som: 

  • Er folkeregistret i Oslo ved søknadsfristens utløp

eller

  • Er ungdom med opplæringsrett som flytter til eller med foreldre/foresatte som er bosatt i Oslo senest ved skolestart, og sender inn nødvendig dokumentasjon på dette. Frist for innsending av dokumentasjon på botilhørighet i Oslo er 23. juni 2024.

Se også :

https://nab.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=11976&sok=1

https://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/