Hovedseksjon

Skjema for lån av læremidler

Skolen har egne kontrakter, en for leie av PC og en for lån av bøker. Disse kontraktene leses og signeres av elever og foresatte, og leveres til skolen.  

Elevene skal behandle skolens læremidler pent. Ødelagte læremidler må erstattes og eventuell PC-reperasjon må betales. Det er viktig at elever og foresatte kjenner til leiekontraktene.