Hovedseksjon

Elevrådet

Bilde av elevrådet på Blindern

Elevrådet består av Elevrådsstyret, sju medlemmer, og Elevrådet som består av en tillitsvalgt for hver klasser på skolen. Elevrådet på Blindern vgs er medlem av Elevorganisasjonen.

Elevrådet jobber for elevene. Hver tillitsvalgt skal sørge for at klassens stemme blir hørt i det store skolemiljøet. Elevrådet skal både sikre og være pådriver i å fremme et godt og trygt læringsmiljø.

Elevrådet er et viktig organ på skolen. Styret og rådet møtes jevnlig, noen ganger også med rektor. Hvert skoleår inviteres Elevorganisasjonen og Elevombudet til skolen, for å informere og styrke kompetansen til de tillitsvalgte og styremedlemmene. Årsmøtet foregår i november/desember hvert år. 

Leder og nestleder er representert i skolens Driftsstyre. 

Fra nov.22-nov 23: Leder: June Steensen; Nestledere: Martin Hatlevik og Ricardo Miguel Arcala

Kontaktperson: Assisterende rektor Tonje Røseth tonje.røseth@osloskolen.no

Elevrådsledere

2022/23: June Steensen

2022: Eivind Nejad-Trondsen, Leo Miani

2021: Aurora Kvilekval, Cathinka Maisey

2020: Ea Vedeld

2019: Dina Smaaland

2018: Lykke Winther-Bay

2017: Neil Kaushik

2016: Berk Soyer