Elevrådet

Elevrådet består av Elevrådsstyret, sju medlemmer, og Elevrådet som består av en tillitsvalgt for hver klasser på skolen. Elevrådet på Blindern vgs er medlem av Elevorganisasjonen.

Elevrådet jobber for elevene. Hver tillitsvalgt skal sørge for at klassens stemme blir hørt i det store skolemiljøet. Elevrådet skal både sikre og være pådriver i å fremme et godt og trygt læringsmiljø.

Elevrådet er et viktig organ på skolen. Styret og rådet møtes jevnlig, noen ganger også med rektor. Hvert skoleår inviteres Elevorganisasjonen og Elevombudet til skolen, for å informere og styrke kompetansen til de tillitsvalgte og styremdlemmene.

Leder og nestleder er representert i skolens Driftsstyre, og seks tillitsvalgte i Skolemiljøutvalget. 

Blindern vgs ble i høsten 2018 tildelt Elevrådsrpisen som beste nykommer. Det er vi svært stolte av! Her et bilde av forrige elevrådsleder Lykke Bay-Winther ved prisutdelingen.

Medlemmer av Elevrådsstyret for 2019:

  • Dina Smaaland, leder
  • Daniel Chavez, nestleder
  • Maja Wikstrand, miljøsjef
  • Sofia Tjelta Sydness, arrangementsjef
  • Maria Sverdrup, styremedlem
  • Herman Sølhusvik, styremedlem
  • Hamzah Shah, styremedlem

     Kontaktperson: