Avtale etter 18 år

Vedlagt skjema fylles ut av elev og foresatte og leveres skolen, gjerne kontaktlærer eller rådgiver.