Hovedseksjon

Avtale etter 18 år

Blindern vgs ønsker et godt skole-hjem-samarbeid. Det bidrar til å styrke elevens skolehverdag. Skolen har egen avtale som kan tegnes dersom det er ønskelig med fortsatt skole-hjem-samarbeid etter fylte 18 år. En slik avtale innebærer at skolen kan informere foresatte om:

  • stort fravær
  • udokumentert fravær på vurderingssituasjoner
  • hvordan elevens skolesituasjon utvikler seg

Elev signerer vedlagte avtale og leverer til kontaktlærer eller kontoret.