Avtale etter 18 år

Blindern videregående skole satser på økt skole-hjem-samarbeid. Skolen opplever at dette har en positiv innvirkning på elevens skolehverdag, og vi ser et behov for tett oppfølging og godt samarbeid hele veien gjennom videregående skole. Vi inviterer derfor foresatte til videre samarbeid om oppfølging av eleven etter fylte 18 år.

Dette innebærer at skolen kan informere foresatte om:

stort fravær

udokumentert fravær på vurderingssituasjoner

hvordan elevens skolesituasjon utvikler seg

Skolen setter pris på om dere godkjenner et slikt samarbeid videre, i så fall signerer både elev og foresatte nedenfor på dette arket. Avtalen leveres til kontaktlærer eller ved skolens resepsjon, eventuelt sendes til skolen/kontaktlærer pr post eller epost.

Vennlig hilsen

Hege Haugland

Rektor

Jeg samtykker til at foreldre/foresatte kan informeres om mitt fravær og skolesituasjon etter fylte 18 år.

DATO: _________________

Elevenes navn : Klasse _____

Elevens signatur:

Foresatte 1 signatur:

Foresatte 2

Skjema fylles ut av elev og foresatte og leveres skolen, gjerne kontaktlærer eller rådgiver.