Eksamen

Bokstabel

Kunngjøring av skriftlig eksamen foregår onsdag 15. mai kl 9.00 i skolens kantine.

Skriftlig eksamen foregår i perioden 20. mai til 5. juni. Plan for skriftlig eksamen, se lenke "Eksamensplan".

Muntlig eksamensdager på Blindern vgs er 7. juni, 13. juni, 18. juni. Kunngjøring av muntlig eksamen foregår kl 9.00 i skolens kantine to dager før eksamensdagen, det vil si 5. juni, 11. juni, 14. juni.  

Informasjon om skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen, klagemuligheter, sykdom, ny, utsatt og særskilt eksamen, fusk, bortvisning og tilrettelegging finner du i eksamensregelment.

Alle klasser har fått eksameninformasjon i april/mai.

 

Relevante lenker:

Eksamensreglement

Eksamensplan for Blindern våren 2019

Sentral informasjon fra Utdanningsdirektoratet (sett inn lenke: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/)