Eksamen

Eksamen

Informasjon om skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen, klagemuligheter, sykdom, ny, utsatt og særskilt eksamen, fusk, bortvisning og tilrettelegging finner du i eksamensregelment.

Relevante lenker:

Eksamensreglement

Eksamensplan for Blindern våren 2019

Sentral informasjon fra Utdanningsdirektoratet (sett inn lenke: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/)