Hovedseksjon

Skjerpet opptakskrav til enkelte studier

Opptakskrav

For opptak til studieårene 2018-2019/2019-2020/2020-2021/2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier.