Hovedseksjon

Vg2 i utlandet

Vg2 i utlandet

Vi anbefaler å begynne denne prosessen med å velge en utvekslingsorganisasjon og ta kontakt med dem. Osloskolen har også et tilbud i regi av noen skoler, som er åpne for søknad fra elever ved alle videregående skoler. 

Se oversikt over godkjente organisasjoner og Osloskoler med utenlandstilbud her: GODKJENTE ORGANISASJONER

Du må kjenne til hva som godkjennes, hvordan du skal velge fag og søke deg tilbake til Vg3 det kan studieleder på Blindern hjelpe deg med. 

Utfyllende informasjon om utveksling finner du her: INFORMASJON OM UTVEKSLING

Lånekassen gir støtte til utveksling, vi har samlet noe av informasjon her : LÅNEKASSEN