Hovedseksjon

Vg2 i utlandet

Du finner mer om dette i vedlagte dokument, blant annet: 

  - Krav til fag i utlandet
  - Godkjenning av året
  - Lånekassen
  - Lenke til godkjente utvekslingsorganisasjoner

INFORMASJON OM UTVEKSLING


Begynn gjerne prosessen med å velge en utvekslingsorganisasjon og ta kontakt med dem. Osloskolen har også et tilbud i regi av noen skoler, som er åpne for søknad fra elever ved alle videregående skoler.