Hovedseksjon

Hverdagslivstrening

Opplæringens overordnede mål er å gjøre elevene best mulig forberedt til voksenlivet. Vi jobber med å videreutvikle kommunikative og sosiale ferdigheter. Vi gir elevene muligheten til å påvirke omgivelsene sine og delta på sin måte i samfunnet. De skal oppleve medbestemmelse i egen hverdag. Vi jobber for at elevene skal oppleve en hverdag fylt av glede, respekt og mestring. 

All opplæring følger individuell opplæringsplan.