Hovedseksjon

Hverdagslivstrening

Hverdagslivstrening ved Blindern vgs legger til rette for praktisk opplæring for 17 elever. Elevene våre er jevnt fordelt mellom første og andre etasje i skolebygget. Målet med programmet er å forberede elevene på overgangen til voksenlivet.

Vi fokuserer spesielt på å utvikle elevenes kommunikasjon og sosiale ferdigheter. Gjennom programmet får de muligheten til å ta aktiv del i samfunnet på sin egen unike måte og påvirke sine omgivelser. Med vekt på medbestemmelse, oppfordres elevene til å ta ansvar for sin egen hverdag.

Vår tilnærming sikter mot å skape en hverdag for elevene som er preget av glede, respekt og mestring. Dette legger grunnlaget for et støttende og stimulerende læringsmiljø.

Det er viktig å understreke at all opplæring skjer gjennom individuelt tilpassede opplæringsplaner. Dette gjør det mulig for oss å imøtekomme hver enkelt elevs behov og potensial på best mulig måte.

Brosjyre hverdagsliv

Her en presentasjon av hverdagsliv på Blindern VGS.