Vurderer du å starte på Blindern vgs?

Første skoledag vg1

Bildet her viser hvordan første skoledag vil bli. Alle vg1-elever møtes i skolegården kl 10 og blir fordelt i klassene sine. De to første ukene sørger faglærerne for at fag og det sosial etableres.

 Blindern vgs har dyktige og engasjerte lærere. Ganske snart vil du lære akademisk skriving i engelsk, og du vil tidlig delta i et større Bærekraft-prosjekt. Et prosjekt som vil gi deg og dine klassevenner nødvendig kompetanse til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Du skal få forståelse for at handlinger og valg som hver enkelt av oss foretar oss har betydning. Du vil lære å drøfte flere problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Skal vi kunne ta vare på kloden vår, må vi  lære om hvordan vi kan få til en bærekraftig utvikling. Prosjektet er utviklet av våre lærere sammen med klima- og skoleforskere ved Universitetet i Oslo.

Les ellers mer om oss her på hjemmesiden, følg oss på Facebook og Instagram. Vurderer du å søke IB, finner du mer info under fane om International Baccalaureate.

Velkommen!