Vil du starte på Blindern vgs?

søknadsfrist

Blindern vgs har dyktige og engasjerte lærere. Vi har fokus på at du skal lære å skrive godt, gå i dybden med lærestoff, jobbe tverrfaglig og få tilbakemeldinger underveis av læreren. Du vil få støtte til å utvikle dine ferdigheter. På vg1 vil du blant annet delta i et  større  bærekraft-prosjekt som vil gi deg forståelse av verdens klimautfordringer og gi deg kompetanse til å ta gode valg og handle mest mulig etisk.

Skolen har rådgivere og miljøarbeider som bidrar til at skolehverdagen blir bra for dere elever.

Les ellers mer om oss her på hjemmesiden, følg oss på Facebook og Instagram. Vurderer du å søke IB, finner du mer info under fane om International Baccalaureate.

Velkommen!