Hovedseksjon

Generell informasjon

 

 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder:

Cecilie Sandvoll
cecilie.sandvoll@osloskolen.no
907 82 108

Rådgiver: 

Laila Elkadi

laila.kadi@osloskolen.no

481 84 558