Hovedseksjon

Generell informasjon

 

 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder:

Cecilie Sandvoll
Tlf 907 82 108

Rådgiver: 
Laila Elkadi
Tlf 481 84 558

Førstekonsulent

Caroline Gomes

Tlf. 469 11 197 
IKT- konsulent 
Ghulam Mujtaba Omid

Tlf 905 96 483