Hovedseksjon

Generell informasjon

Elev i klasserom med PC

 

 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder:

Cecilie Sandvoll Tlf 907 82 108

Kari Hertzberg Tlf 92411375

Rådgiver: 
Laila Elkadi Tlf 481 84 558

Førstekonsulent

Caroline Gomes Tlf. 469 11 197 
IKT- konsulent 
Ghulam Mujtaba Omid Tlf 905 96 483