Oppdatering av vitnemål

Vitnemål

 

Spørsmål om vitnemål i sommerferien uke 28-31:

I ukene 28-31 kan henvendelse om vitnemål rettes til Utdanningsetaten, Inntakskontorets lokaler:

Grensesvingen 6 , Helsfyr. Telefon: 960 91 800. Epost: Postmottak@ude.oslo.kommune.no.

Mandag - onsdag , fredag: 12:00 - 15:00; Torsdag: 12:00 - 16:00