Hovedseksjon

Det grønne skiftet

bærekraft

Som et ledd i prosjektet har tre samfunnsøkonomiklasser ved Blindern videregående skole tatt kontakt med 30 nasjonale og internasjonale bedrifter for å undersøke hvordan de arbeider med klimarisiko, det grønne skiftet og med behovet for utslippsreduksjoner.

Elevene har nå analysert resultatene og vil legge frem sine funn og perspektiver for administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer, som vil kommentere funnene og lede en diskusjon om det grønne skiftet i næringslivet. 

Vi vil belyse behovet for grønn omstilling, vise hvordan norske og utenlandske bedrifter arbeider med dette viktige spørsmålet, og ikke minst få innsikt i skoleelevenes tanker og refleksjoner om en av vår tids viktigste samfunnsutfordringer. 

Deichman Majorstuen ønsker velkommen til interessante presentasjoner, gode diskusjoner og nye perspektiver!

Arrangeres av Deichman Majorstuen, Oslo Science City, Universtitetet i Oslo og Finans Norge

Se her