Velkommen til Blindern vgs

Åpen dag onsdag 24. januar 15-20

Blindern vgs tilbyr Studiespesialisering og International Baccalaureate.

Studiespesialisering har et bredt utvalg programfag med dyktige lærere inenfor sine fagfelt. IB har et tilbud fra 10. klasse til vg3, og gir elevene et internasjonalt anerkjent vitnemål. På IB foregår all undervisning på engelsk.

Blindern vgs samarbeider med Universitetet i Oslo. slik blir våre elever kjent med forskere og studenter. Allerede i vg1 møter elevene prosjekter med UiO. Prosjektetene har som mål å stimulere til lærelyst, åpne opp for refleksjon og nytenkning, tverrfaglighet og motivere til videre studier. Vi studieforbereder elevene!.

En skole skal være et godt sted å være. Våre elever trives på skolen! Her møter du et aktivt elevråd og en populær skolerevy. Skolen har flere fellesarrangmenter i løpet av skoleåret, og midttimene er fylt av ulike aktiviteter. Skolens kantine er et sentralt samlingssted med god og sunn mat.  

For å få et innblikk i skolen, følg oss på Facebook. OG - ta en titt i skolens brosjyre. Her på hjemmesiden kan du lese mer om IB, om fagtilbudet og universitetssamarbeidet.  

Skolen ligger sentralt ved Ullevål Stadion.

Vi ønsker deg velkommen til Blindern vgs!

Hilsen Rektor