Hovedseksjon

Elevundersøkelsen/Pupil Survey 2023

elever i kantinen

Blindern vgs gjennomfører undersøkelsen onsdag 22. november i klassens time. Vi trenger din stemme! 

Undersøkelsen gjennomføres på skolen på pc eller mobiltelefon. Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen, og du kan også hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Personvernet i år er ytterligere skjerpet.

Her er en film om Elevundersøkelsen, vi anbefaler deg å se denne.