Hovedseksjon

Undersøkelse om skolemat

elever i kantinen

Hei alle elever, 

Svarene dine skal blant annet brukes til å evaluere gratis skolemåltid, som skal innføres på kommunale videregående skoler i Oslo i løpet av skoleåret 2022/23.

Deltakelse i spørreundersøkelsen er frivillig og anonym. Hvis du velger å delta, kan du hoppe over spørsmål som du ikke ønsker å svare på. Du kan trekke deg når som helst underveis i spørreundersøkelsen. Vi håper at så mange som mulig vil delta. Takk for at du deltar!