Hovedseksjon

Elevundersøkelsen høsten 2022

Elever som sitter ute

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Undersøkelsen er svært viktig for skolen, her vil  dere elever kunne si hvordan dere oppelver skolen ut fra følgende tema:  

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving