Hovedseksjon

Elevundersøkelsen resultater

Elever i gang

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Resultatene for Blindern blir vurdert av elevene i Elevrådet og Skolemiljøutvalget (SMU). Skårene viser høy trivsel, og de er tilsvarende lik med tidligere år. Blindern vgs ligger på snittet til andre tilsvarende studiespesialierende skoler i Oslo og landet for øvrig.  

Både Elevrådet og SMU har fremmet forslag til hvordan vi kan jobbe med trivsel og motivasjon, med støtte fra læreren, vurdering for læring og netthets. Disse tiltakene jobbes det med nå og innen påske. Å jobbe med overordnede tiltak, kan ta tid. Elevrådet vil informere klassene, når tiltakene er forankret i rådet.  

Her finner dere resultaene. Bruk menyen til venstre til å sortere utvalget.