Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten er åpen hver dag/Public Health Services

Helsesykepleier

Helsesykepleier:

Marie Kroon; marie.kroon@bna.oslo.kommune.no; Tlf 477 107 09

Grete Salater; grete.salater@bna.oslo.kommune.no; Tlf 906 66 008 

Psykolog:
Sigrid Ramdal; sigrid.caroline.ramdal@bna.oslo.kommune.no; Tlf 900 21 981

 

Kontakt oss dersom du ....

  • Føler deg nedfor eller er engstelig?
  • Strever med søvnvansker eller hodepine?
  • Har utfordringer knyttet til mat og/eller kroppsbilde?
  • Er bekymret for egen bruk av tobakk, alkohol eller andre rusmidler?
  • Er ting vanskelig hjemme eller i vennekretsen?
  • Trenger resept på prevensjon?
  • Graviditetstest eller khlamydiatest?
  • Eller kanskje trenger du rett og slett et plaster eller noen å prate med?

Vi har taushetsplikt. Samarbeid med skole, hjem eller andre instanser skjer etter samtykke.

The Public health services at Blindern Upper Secondary School