Hovedseksjon

Foreldremøte VG1 og MYP4

On. 21.8.

17:0018:00

Skolens kantine

Velkommen til VG1-foresatte kl 17:00! På dette møtet vil rektor og trinnleder gi en presentasjon av skolen, undervisning, skolens satsningsområder. Dere vil også ha et møte med kontaktlærerne i klasserommene.

Skolens kantine ligger i skolens underetasje, bruk inngang ved siden av svømmehallen. Parkering i skolegården.

Welcome to MYP4 - parent meeting at 17:30!

We have the pleasure to invite you to IB information meeting for parents/guardians of the MYP4 class in the school’s Auditorium.