Foreldremøte vg1/MYP/vg2/vg3

To. 19.9.

17:0018:30

VG1 - Kl 1700: Foreldre møter i klasserom kl 17 og møter kontaktlærerne. Informasjon om skolestart, klassemiljø, faglige og sosiale aktiviteter.  

MYP - Kl 1730

VG2/VG3 - Kl 1730 Dette foreldremøtet er for både vg2- og vg3-foreldre og avholdes i kantinen med trinnleder, rådgivere og skolehelsetjenesten. Det gis informasjon om å være elev på vg2 og vg3, om fag og eksamen, om fravær, om undervisning og skolens prosjekter. Møtet vil ta opp trivsel og utfordringer og hvordan skolen og hjemmet kan samarbeide på en god måte. Skolehelsetjenesten vil snakke om typiske saker og hvordan få til den gode samtalen med ungdommen. Vi ønsker tett og god dialog med hjemmet og ser fram til å møte dere. Vi jobber alle for at elevene skal lykkes og trives!

Det blir også eget møte i februar/mars om eksamen, vitnemål og russetid, for vg3-foreldre.