Hovedseksjon

Skolestart 2024/School Start

kunst fra skolen

Alle elever møter opp i skolegården mandag 19. august. Dere kommer lettest til skolegården direkte fra Ringveien, evt inngang ved siden av sømmehallen. I skolegården vil dere møte faddere, miljøarbeidere, lærere, rådgivere, trinnleder og rektor. Dere finner klassen deres (klasse oppgis i VISMA like før skoletart). Allerede første skoledag vil dere bli kjent med hverandre i klassen.

Studiespesialisering (ST): 

Kl 10:00 VG1 - Les velkomstbrev her.

Kl 11:00 VG2 - Les velkomstbrev her.

kl 12:00 VG3 . Les velkomstbrev her

International Baccaleureate (IB):

DP1, DP2, MYP 4-5 -an invitation letter was sent to your email address.

 

Foreldremøter (se kalender over): 

ST

  • VG1 - Onsdag 21.august kl 17:00

IB

  • MYP4 - 21. august kl 17:30
  • MYP5 - 22. august kl 17:00

 

Kontaktinformasjon

-        Epost til skolen: postmottak.blindern.vgs@osloskolen.no

-        Telefon 908 08 059 fra 5. august.

-        Dere finner også utfyllende informasjon her på hjemmesiden, se fanene øverst på siden. 

Rutiner ved skolebytte, les her!

Velkomstbrev til nye elever på studiespesialiering!

Velkommen alle nye elever!

Her finner dere all praktisk informasjon om skolestart.

VG1

VG2-3