Skolestart/School Start august 2021

Elever i kantinen

Oppmøte i skolegården. Her vil eleverguider vise dere vei.

Studiespesialisering (ST): 

Kl 10 - Vg1 - les velkomstbrev her!

Kl 11 - Vg2 og Vg3

International Baccaleureate (IB):

Kl 10 - DP1, MYP 4-5

Kl 11 - DP2 

Velkomstsamtale onsdag 18. august inviteres  alle elever til en 20 minutters samtale med kontaktlærer. Her blir dere litt kjent og kan snakke om gjensidige forventninger.

Foreldremøter ST:

Vg1 - tirsdag 17. august kl 17:30

Vg2 - torsdag 26. august kl 17:30

Parents meeting IB: 

MYP5 -Tuesday August 17 at 17:30   

MYP4 - Tuesday August 24 at 17:30

DP1 - Thursday August 26 at 17:30

DP2 - Tuesday August 31 at 17:30

 

Kontaktinformasjon

-        Epost til skolen: blindernvgs@ude.oslo.kommune.no

-        Telefon 908 08 059 fra 2. august.

-        Dere finner også utfyllende informasjon her på hjemmesiden, se fanene øverst på siden.