Meg i kontekst - kunstprosjekt

Bilde med løvetann

                Meg i kontekst  IMG_0982.jpg

           blobid0.jpg   blobid1.jpg    

Foto: Oppe, v. mot h.: Elevarbeid og foto av Karoline Holtklimpen som er norsklærer for tre vg1-klasser(foto: T.Røseth). Nede, v. mot h: Tonje Svendsen, Gøril Hoel og Tonje Røseth fra prosjektgruppa sammen med Lyriker Per Ivar Martinsen(foto:T.Røseth). Elever i arbeid Blackout Poetry(foto:T.Røseth). Modell "Meg i kontekst"(Kompetanse Norge). 

Lyriker Per Ivar Martinsen kom på besøk til alle vg1-klassene i januar for å dele erfaringer og vise elevene sin verktøykasse som dikter. Her er noen av hans tanker rundt prosjektperioden:
«MEG I KONTEKST/BLACKOUT POETRY» – Blindern Vgs 1. trinn – Januar 2021

Tidlig desember 2020 tok assisterende rektor Tonje Røseth kontakt med spørsmål om deltakelse i SKUP-prosjektet «Meg i kontekst/Blackout Poetry»; et kunstprosjekt for skolens klasser på 1. trinn.

Tonje Røseth var også prosjektleder, og etter utdypende informasjon, utveksling av tanker og ideer, samt et møte sammen med prosjektgruppen og norsklærerne, kunne vi glede oss til oppstart like over nyttår. Grunnet pandemi og smittevern ble de 8 klassene delt i 2, med halve klasser per økt. I løpet av 2 prosjektuker hadde vi 8 to-delte dager, med én gruppe før og én gruppe etter storefri – totalt 16 halvdagsøkter med én halv klasse per økt.

At prosjektleder også er billedkunstner, og undertegnede i denne sammenheng er lyriker, ga anledning til aktiv dialog frem til oppstart, noe vi også trakk veksler på sammen med lærerne under prosjektperioden.

«Meg i kontekst» fokuserte på refleksjoner rundt identitet, og ble et tverrfaglig, kunstnerisk verksted, en kreativ prosess med frihet til å kombinere språk (poesi/blackout tekst/cut-up), visuelle uttrykk (tegning/maling/collage) og fantasifull tilnærming med bruk av intuisjon og improvisasjon, tilfeldigheter og lekenhet. En tidsramme på drøyt 3 klokketimer per gruppe fungerte godt, og «stram deadline» bidro til energisk fremdrift og spennende kunstneriske valg.

Da prosjektet hverken innebar karaktersetting eller konkurranse, kombinert med en befriende mangel på fasit, ble det et desto større overskudd til sosialt samspill, positiv gruppedynamikk, dialog og kreativ nysgjerrighet. Ved å tilby deltakerne full kunstnerisk frihet og eget ansvar for form og innhold, ble «kunst» raskt mindre mystisk, mer konkret, helt håndgripelig og ikke minst tilgjengelig for alle som ønsket å delta – og det gjorde faktisk samtlige ...

«Jeg opplevde å bli tildelt en sjelden sjanse til å dele et budskap. Ens egen sanne identitet er personlig, og det kan dermed være en ubehagelig side å dele. Det faktum at jeg ikke altfor ofte får (eller benytter meg av) sjansen til å være åpen og personlig gjorde prosjektet både befriende og engasjerende ...» – Elev-refleksjon

Ulike ting bidro til et vellykket prosjekt; god tilrettelegging, ett dedikert prosjektrom, materialer innkjøpt i god tid, samt at elevgruppene besto av halve klasser; dette bidro til tett og nær dialog, og under selve «kunstens tilblivelse» hadde vi bedre plass til å utfolde oss.

Mitt viktigste bidrag var variasjoner over min DKS-produksjon «Hei, jeg er et dikt!», som med utgangspunkt i lyrikk og tekst sirkler inn den kreative prosess – gjennom aktiv elevmedvirkning utforskes diktning i praksis, og tilbyr den kunstneriske frihetens utfordringer, vel vitende om at lysten til å skape ikke kan tvinges – "skal og må" byttes ut med "kan og vil" ...

«Til syvende og sist vil jeg si at vi som mennesker trenger selskap av andre for å trives
i livet, og styrken i forbindelsene våre har en enorm innvirkning på vår mentale helse og lykke. Å være sosialt knyttet til andre kan lette stress, angst og depresjon, øke egenverdet, gi trøst og glede, forhindre ensomhet og mange andre ting – dette var det største budskapet bak kunsten min ...» – Elev-refleksjon

Etter endt prosjektperiode ble alle elev-arbeider gjennomgått, og vi gjorde et utvalg på rundt 30 stykker. Disse ble scannet og tilrettelagt for digitaltrykk, satt i trerammer i 3 ulike formater og montert i et av skolens trapperom og korridorer. Under arbeidet med montering vakte
de ferdige bildene stor begeistring hos elever som kom forbi og fikk en ny opplevelse av hva de faktisk hadde deltatt på.

«Når jeg lagde kunsten tenkte jeg også på at alle har en framtid, den bestemmer man helt selv, og man må ta de riktige valgene for å få den framtiden man drømmer om ...» – Elev-refleksjon

Som i andre sammenhenger (oppdrag for DKS, kurs for ungdom på Litteraturhuset etc.) erfarer jeg at denne typen prosjekter og prosesser har stor overføringsverdi i kraft av individuell og felles mestringsglede, i tillegg oppstår det ulike ringvirkninger som bidrar til positive felleserfaringer med sosialt, kunstnerisk òg pedagogisk utbytte.

Entusiasme både fra rektor og andre ansatte ved skolen bidro til god stemning før, under og i etterkant av prosjektet.«Meg i kontekst» får digital utstillingsåpning så snart pandemiens smitteverntiltak tillater det.

Per Ivar Martinsen 18.03.21

 

imagezztqf.png

Litt mer om Per Ivar: Per Ivar er født i Bergen i 1964, er oppkalt etter en verdensmester på skøyter, og har bodd i Oslo siden 1987. Inspirert av en kjapp ungdomstid som vokalist og tekstforfatter i et punkband, debuterte han med en diktsamling i 1991. Han har utgitt 6 diktsamlinger, oversatt et par bøker fra engelsk, levert bidrag til tekstsamlinger/antologier, artikler til bøker òg skrevet for kortfilm. Han er også musiker, og har spilt inn 5 plater med egne tekster & musikk. Konserter og turneer i Norge, Danmark og Tyskland. Besøk på mange små og store skoler med den musikalske forestillingen «Full Baluba!». Annen erfaring på veien har vært å jobbe som musikkjournalist, grafisk designer, snekker, DJ, rekvisitør for en såpeopera etc. 
Ved siden av arbeidet som forfatter & musiker, jobber han deltid innen psykisk helse/psykiatri her i Oslo, bl.a. som musikkinstruktør. I 15 år har han vært på forfatterbesøk i Vgs, holdt skrivekurs og vært redaktør for antologier der ungdommers tekster samles til én bok. 
«Meg i kontekst/Blackout Poetry» – Blindern Vgs/SKUP/DKS/OsloMet/Kulturetaten