Hovedseksjon

Innsøking 2024 - tilrettelagt avdeling

en person og person som sitter i stoler

Avdeling for tilrettelagt er lokalisert i vårt skoleområde i et nyrestaurert bygg etter helt nye standarder. Skolen har 35 elever fordelt på hverdagsliv- og arbeidslivstrening.  

Vi tilbyr et helhetlig spesialpedagogisk tilbud, der alle elevene har IOP basert på sin sakkyndige vurdering.

Vi er opptatt av å ivareta hver enkelt elevs særskilte behov, og gi dem et godt grunnlag fremover til voksenlivet.  

Er du interessert, ta kontakt med avdelingsleder Chalak Marufi, tlf 99 509 665