Hovedseksjon

Ny tilrettelagt avdeling ved Blindern vgs

bygningsbilde

Avdeling for tilrettelagt er lokalisert i vårt skoleområde i et nyrestaurert bygg etter helt nye standarder. Skolen har 27 elever for skoleåret 2022-23, fordelt på hverdagsliv- og arbeidslivstrening. Fra høsten 2023 vil skolen kunne ta imot noen flere elever. 

Åpen dag er tirsdag 29. november kl 16:45-18:15. 

Vi tilbyr et helhetlig spesialpedagogisk tilbud, der alle elevene har IOP basert på sin sakkyndige vurdering.

Vi er opptatt av å ivareta hver enkelt elevs særskilte behov, og gi dem et godt grunnlag fremover til voksenlivet.  

Avdelingsleder er Chalak Marufi, han kan når på epost: chalak.marufi@osloskolen.no