Hovedseksjon

Utforskende undervisning

Elev på Bygdøy

Blindern legger vekt på å gi elevene en god og trygg opplæring. 

Dybdelæring og kritisk tenkning preger vår undervisning. Vi fremmer fordypning i fagene og utvikler tverrfaglige prosjekter. Vi øver elevene på refleksjon og til å se større sammenhenger. Dette ivaretas av gode lærere som samarbeider om den beste undervisningen.  Noen sentrale prosjekter hos oss er: 

Bærekraftprosjektet vg1: Elevene jobber med spørsmålet "Hva skal vi gjøre for å hindre global oppvarming ut over 1,5 grader?".  Med utgangspunkt i egne verdier utforsker elevene problemstillingen fra den vinkelen de har mest tro på: Individuell innsats, politisk styring eller ny teknologi.

Mennesket og natur vg2: I programfagene Psykologi og Historie og filosofi på vg2 utforsker elevene mennesket i naturen. Dette uttrykkes med stedskunst og skulpturer i leire, produkter som vises i en felles utstilling. 

Det grønne skiftet vg2: I samfunnsøkonomi besøker elevene bedrifter, møter bedriftsledere for å få innsikt i hvordan bedrifter imøteekommer det grønne skiftet. 

Livsmestringsprosjektet "Meg i kontekst" vg1: Her utforsker elevene livet og eksistensen gjennom tekst og/eller bilder. Prosjektet er en del av norskfaget i vg1. Elevene møter en ekstern kunstner som sammen med norsklærer driver prosjektet. I fjor laget elevene bilder med tekst. Det ble rene kunstverkene som i dag pryder veggene våre.

For å bli motivert til å lære, må skolen skal være et godt sted å være! Våre lærere støtter og oppmuntrer. Rådgivere og miljøarbeider er gode samtalepartnere, de lytter, og bidrar til hyggelige elevaktiviteter. Skolen har flere årtidsarrangementer og elevaktiviteter som FIFA, yoga, sjakk, bordtennis, strikking, fotballturneringer, revy.

Følg oss på Instagram og Facebook:)

Skolens mål

Forberede elevene grundig til høyere utdanning

Utvikle nysgjerrige elever som har mot til å sikte høyt

Styrke elevenes lokale og globale forståelse og tilhørighet

Være et inkluderende sted for elever og ansatte