Læring som motiverer

SKUP

Bildet øverst er laget av en av våre elever i et prosjekt "Meg i kontekst". Her utforsker elevene livet og eksistensen gjennom teknikken Blackout Poetry. Prosjektet er en del av norskfaget i vg1. Mange fine elevarbeid pryder veggene våre. 

Blindern legger vekt på å gi elevene en god og trygg opplæring. De skal utvikle seg faglig, sosialt og indivduelt. 

Dybdelæring og kritisk tenkning preger vår undervisning. Vi fremmer fordypning i fagene og utvikler tverrfaglige prosjekter. Vi øver elevene på refleksjon og til å se større sammenhenger. Dette ivaretas av gode lærere som samarbeider om den beste undervisningen. 

Skolen arbeider for at elevene skal utvikle nysgjerrighet, sette seg høye mål, ønske å studere og forske videre. Ingen enkel oppgave. Vi jobber mer og mer med tverrfaglige prosjekter. Vi jobber for en undervisning som er virkelighetsnær. Og, vi samarbeider med eksterne, som Universitetet i Oslo og Oslo Science City. Her vil elevene møte ny og spennende forskning sammen med studenter og forskere.

Skolen skal være et godt sted å være! Våre lærere støtter og oppmuntrer. Rådgivere og miljøarbeider støtter og lytter, og bidrar til hyggelige elevaktiviteter. Følg med på elevaktiviteter etter høstferien, da blir det FIFA, yoga, jentesamlinger, bordtennis og fotballturneringer. 

Skolens mål

Forberede elevene grundig til høyere utdanning

Utvikle nysgjerrige elever som har mot til å sikte høyt

Styrke elevenes lokale og globale forståelse og tilhørighet

Være et inkluderende sted for elever og ansatte