Hovedseksjon

Vi motiverer for læring

Kan vi endre oss?

Blindern legger vekt på å gi elevene en god og trygg opplæring. 

Dybdelæring og kritisk tenkning preger vår undervisning. Vi fremmer fordypning i fagene og utvikler tverrfaglige prosjekter. Vi øver elevene på refleksjon og til å se større sammenhenger. Dette ivaretas av gode lærere som samarbeider om den beste undervisningen. To sentrale prosjekter på vg1 er: 

Bærekraftprosjektet: Elevene jobber med spørsmålet "Hva skal vi gjøre for å hindre global oppvarming ut over 1,5 grader?".  Med utgangspunkt i egne verdier utforsker elevene problemstillingen fra den vinkelen de har mest tro på: Individuell innsats, politisk styring eller ny teknologi.

Livsmestringsprosjektet "Meg i kontekst":. Her utforsker elevene livet og eksistensen gjennom tekst og/eller bilder. Prosjektet er en del av norskfaget i vg1. Elevene møter en ekstern kunstner som sammen med norsklærer driver prosjektet. I fjor laget elevene bilder med tekst. Det ble rene kunstverkene som i dag pryder veggene våre.

For å bli motivert til å lære, må skolen skal være et godt sted å være! Våre lærere støtter og oppmuntrer. Rådgivere og miljøarbeider er gode samtalepartnere, de lytter, og bidrar til hyggelige elevaktiviteter. Skolen har flere årtidsarrangementer og elevaktiviteter som FIFA, yoga, jentesamlinger, bordtennis, fotballturneringer, revy.

Skolens mål

Forberede elevene grundig til høyere utdanning

Utvikle nysgjerrige elever som har mot til å sikte høyt

Styrke elevenes lokale og globale forståelse og tilhørighet

Være et inkluderende sted for elever og ansatte