En skole og et universitet

Elever besøker UiO

Blindern vgs har et nært samarbeid med Universitetet i Oslo. Vi er for andre gang tildelt status som Universitetsskole, og har nye fire år foran oss. Konkurransen om å bli tildelt status som universitetsskole er stor. Les bloggen til rektor Svein Stølen ved UiO her. 

I samarbeidsprosjektene møter elevene både forskere og studenter. Elevene opplever læring på nye måter, som bidrar til motivasjon og lyst til å lære og studere videre. Prosjektene veksler mellom å foregå på skolen eller på universitetet. Våre elever blir godt kjent med campus "Blindern" og studielivet. Slik forbereder vi elevene til høyere utdanning.

Samarbeidet innebærer også at skolen tar imot studenter som utdanner seg til lærere. De får kyndig veieldning av våre dyktige lærere. 

Les vår brosjyre om samarbeidsprosjektene!

Skolens mål

Være byens beste studieforberedende skole

- Skolen samarbeider nært med UiO

- Elevene trener på å bli kompetente skrivere

- Elevene lærer studieteknikk og gode arbeidsvaner

Utvikle nysgjerrige elever som har mot til å sikte høyt

- Undervisningen legger til rette for utforskende arbeid

- Undervisningen relateres til virkelighetsnære situasjoner

- UiO-samarbeidet gir elevene innsikt i  studiemuligheter