Samarbeid med universitetet

Elever besøker UiO

Blindern vgs har et nært samarbeid med Universitetet i Oslo.

I samarbeidsprosjektene vil elevene møte forskere og studenter. De vil oppleve læring på nye måter som bidrar til motivasjon og lyst til å lære og studere videre.

Elevene blir kjent med campus "Blindern" og studielivet.

Slik forbereder vi elevene til høyere utdanning!

 

Les vår brosjyre om samarbeidsprosjektene!

Skolens mål

Være byens beste studieforberedende skole

- Skolen samarbeider nært med UiO

- Elevene trener på å bli kompetente skrivere

- Elevene lærer studieteknikk og gode arbeidsvaner

Utvikle nysgjerrige elever som har mot til å sikte høyt

- Undervisningen legger til rette for utforskende arbeid

- Undervisningen relateres til virkelighetsnære situasjoner

- UiO-samarbeidet gir elevene innsikt i  studiemuligheter

Drawing of a city