Hovedseksjon

Undervisning på Blindern vgs

Elev på Bygdøy

Dybdelæring og kritisk tenkning preger vår undervisning. Vi fremmer fordypning i fagene og utvikler tverrfaglige prosjekter. Vi øver elevene på refleksjon og til å se større sammenhenger. Dette ivaretas av gode lærere som samarbeider om den beste undervisningen. 

Her noen eksempler på prosjekter: 

Livsmestringsprosjektet "Meg i kontekst" vg1 og MYP: Allerede i andre skoleuke, vil vg1- og MYP-elevene utforske eget liv i tekst og bilder. Prosjektet er en del av norskfaget. Elevene møter en ekstern kunstner som sammen med norsklærer driver prosjektet.  Her blir det laget varierte og flotte bilder, som i dag pryder veggene våre. 

Bærekraftprosjektet vg1: Elevene jobber med spørsmålet "Hva skal vi gjøre for å hindre global oppvarming ut over 1,5 grader?".  Med utgangspunkt i egne verdier utforsker elevene problemstillingen fra den vinkelen de har mest tro på: Individuell innsats, politisk styring eller ny teknologi. Her utforsker du som elev hva som må til, du kan prøve å endre noe i eget liv som blir mer bærekraftig. 

Det grønne skiftet vg2: I samfunnsøkonomi besøker elevene bedrifter og bedriftsledere for å få innsikt i hvordan disse imøtekommer det grønne skiftet. Elevene forbereder seg grundig i forkant av besøkene, gjerne med innspill fra forskere, for slik å kunne stille de relevante og kritiske spørsmålene til bedriftene, deres motivasjon og gjennomføring av bærekraftig utvikling. Her utforsker elevene virkeklighetsnære problemstillinger, de får nær kjennskap til hvordan bedrifter omstiller seg til å bli mer bærekraftige. 

 

En forutsetning for å oppleve motivasjon for å lære, være sammen med andre, er at skolen er god og trygg for deg. Vi jobber for at hver enkelt elev skal oppleve trygghet og mestring, lære sammen med de andre. Våre lærere støtter og oppmuntrer deg. Også våre rådgivere og miljøarbeider er gode voksne som er tilgjengelige og som du alltid kan få en prat med. De bidrar også til hyggelige elevaktiviteter. Skolen har flere årtidsarrangementer og elevaktiviteter som FIFA, yoga, sjakk, bordtennis, strikking, fotballturneringer, revy. Det vil komme oppslag og informasjon om når og hvor disse aktivetene foregår. Følg oss på Instagram og Facebook:)

Skolens mål

1. Forberede elevene grundig til høyere utdanning

2. Utvikle nysgjerrige elever som har mot til å sikte høyt

3. Styrke elevenes lokale og globale forståelse og tilhørighet

4. Være et inkluderende sted for elever og ansatte